Інформація, якою володіє районна рада

Інформація, якою володіє районна рада

• Посадові інструкції
• Документи для службового використання
• Положення про виконавчий апарат районної ради
• Нормативні документи з питань кадрової роботи
• Вхідна документація з питань кадрової роботи
• Розпорядження по особовому складу
• Розпорядження голови районної ради
• Журнал реєстрації розпоряджень по особовому складу
• Журнал реєстрації розпоряджень голови районної ради
• Журнал розпоряджень з питань направлення у відрядження
• Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
• Журнал реєстрації заяв з питань кадрового забезпечення
• Штатно-посадова книга
• Протоколи конкурсної комісії
• Резерв кадрів
• Особові справи працівників районної ради
• Трудові книжки
• Книга реєстрацїі видачі трудових книжок
• Інформації
• Звітність по кадрах
• Журнал реєстрації договорів
• План роботи районної ради
• Протоколи засідань сесій районної ради
• Облікові картки депутатів
• Протоколи засідань постійної комісії:
• З питань депутатської діяльності та етики, боротьби з організованою злочинністю
• З питань бюджету, фінансів та податкової політики
• З питань земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища
• З питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села
• З питань освіти, культури та охорони здоров’я
• З питань молодіжної політики, духовності, ветеранів та соціального захисту
• Матеріали Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради
• Матеріали президії районної ради
• Склад районної ради
• Плани проведення нарад, семінарів навчання
• Матеріали по проведенню “днів депутата”
• Матеріали, довідки, інформації з питань вивчення діяльності місцевих рад району
• Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, які знаходять на контролі
• Рішення районної ради, які знаходяться на контролі
• Розпорядження голови районної ради, які знаходяться на контролі
• Заходи по виконанню критичних зауважень, пропозицій, висловлених депутатами на сесіях районної ради
• Копії протоколів сесіїй міської ради
• Копії протоколів сесій селищної ради
• Копії протоколів сесій сільських рад
• Білашівська сільська рада
• Богдашівська сільська рада
• Будеразька сільська рада
• Бущанська сільська рада
• Глинська сільська рада
• Дерманська-І сільська рада
• Дерманська-ІІ сільська рада
• Здовбицька сільська рада
• Копитківська сільська рада
• Маломощаницька сільська рада
• Миротинська сільська рада
• Новомощаницька сільська рада
• Новосілківська сільська рада
• Півченська сільська рада
• П’ятигірська сільська рада
• Спасівська сільська рада
• Старомощаницька сільська рада
• Ступнівська сільська рада
• Уїздецька сільська рада
• Інструктивні документи
• Перелік адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів району
• Перелік політичних партій, громадських організацій, національно-культурних товариств
• Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, які стоять на контролі
• Рішення районної ради, розпорядження голови районної ради, які стоять на контролі
• Перелік органів самоорганізації населення та їх склад
• Склад рад району
• Склад виконачих комітетів рад району
• Рішення обласної ради, які відносяться до діяльності районної ради
• Розпорядження голови обласної ради, які відносяться до діяльності районної ради
• Рекомендації постійних та інших комісій обласної ради
• Рішення, рекомендації координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, президії обласної ради
• Розпорядження облдержадміністрації
• Розпорядження райдержадміністрації
• Квартальні та річні звіти по розгляду заяв
• Журнал обліку вихідної кореспонденції
• Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
• Журнал обліку вхідної кореспонденції
• Листи, заяви і скарги громадян та документи по їх розгляду
• Журнал обліку прийому громадян в районній раді
• Копії вихідних документів
• Листування з обласними та районними організаціями з питань фінансування, контролю за цінами, оподаткування, держбюджету і роздержавлення майна, держстатистика
• Листування з обласними та районними організаціями з питань сільського господарства, охорони природи, землеустрою, підсобних, фермерських господарств, кормовиробництва, хімізації
• Листування з обласними та районними організаціями з питань промисловості, економічної політики, соціально-економічного розвитку, стабілізації, виходу з критичного стану, зовнішньо-економічних зв’язків

• Листування з обласними та районними організаціями з питань народної освіти, культурно-масової роботи
• Листування з обласними та районними організаціями з питань охорони здоров’я і соціального забезпечення
• Листування з обласними та районними організаціями з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, міського та сільського будівництва
• Листування з обласними та районними організаціями з питань шляхового будівництва і транспорту, зв’язку, радіо і електрофікації
• Листування з обласними та районними організаціями з питань правоохоронних органів, органів юстиції, ЗАГСу, ПО, оборонно-масової роботи, праці і трудових ресурсів
• Листування з обласними та районними організаціями з адміністративно-господарських питань
• Листування з обласними та районними організаціями з питань державної, кооперативної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
• Кореспонденція народних депутатів України і депутатів місцевих рад
• Звернення громадян з питань поновлення прав реабілітованих, та документи по їх розгляду
• Номенклатура справ
• Перелік об’єктів комунальної власності територіальних громад району
• Звернення громадян з питань поновлення прав реабілітованих та матеріали по їх розгляду
• Постанови КМ України, інструкції та методичні вказівки по бухгалтерському обліку і звітності
• Штатний розпис, кошториси видатків районної ради
• Звіти про фінансово-господарську діяльність районної ради:
• Річні
• Квартальні, місячні
• Бухгалтерські, касові, банківські та господарські документи з додатками до них по районному бюджету
• Книги та журнали бухгалтерського обліку
• Особові рахунки по заробітній платі працівників районної ради
• Головна книга
• Акти документальних ревізій та перевірок фінансової діяльності
• Інвентарні акти
• Положення про фонди районної ради
• Обігові відомості по рахунках бухгалтерського обліку
• Картки обліку основних засобів

Посилання