Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію та відомостей, які не містять ознак публічної інформації

У К Р А Ї Н А
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

м.Здолбунів №46                                    від 28 жовтня 2011 року

Про затвердження Переліку відомостей,

які містять службову інформацію та відомостей,

які не містять ознак публічної інформації

З метою забезпечення виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»:

1. Затвердити Перелік відомостей, які містять службову інформацію та відомостей, які не містять ознак публічної інформації (додається).

2. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради внести відповідні зміни до Інструкції з діловодства у районній раді, затвердженої розпорядженням голови районної ради від 27 грудня 2006 року №42.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Мельника Я.Р.

Голова ради                           В. Тимощук

Додаток
до розпорядження
голови районної ради
від 28 жовтня 2011 р.
№46

ПЕРЕЛІК

відомостей,  які містять службову інформацію
та відомостей,  які не містять ознак публічної інформації

 

1. До відомостей, які містять службову інформацію належить:
- інформація, яка міститься у внутрівідомчій службовій кореспонденції, доповідні записки, рекомендації, які пов’язані з розробкою напрямку діяльності районної ради або здійсненням контрольних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
- декларації про доходи посадових осіб районної ради 3-7 категорій та членів їх сімей.
- персональні дані, крім знеособлених персональних даних, - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
- окремі розпорядження голови районної ради, що стосуються внутрішньо організаційної діяльності виконавчого апарату районної ради.
- відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
- окремі відомості про прийом іноземних делегацій, окремих іноземців, візити делегацій представників місцевого самоврядування району за кордон.
- окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з використання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги.
- відомості з питань технічного захисту інформації.
- відомості, що містяться у матеріалах службових розслідувань і перевірок.

2. Не належать до публічної інформації:
- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України.

Заступник голови ради                                 Я.Мельник

Посилання