Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Здолбунівському районі на 2015 – 2017 роки

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шосте скликання)

РІШЕННЯ 

від 21 жовтня  2015 року                         № 913

Про програму розвитку малого
і середнього підприємництва
у Здолбунівському районі
на 2015 – 2017 роки

 

Відповідно до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництвав Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення в районі сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем району, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:
1. Затвердити програму розвитку малого і середнього підприємництва в Здолбунівському районі на 2015-2017 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 серпня 2015 року № 289 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Здолбунівському районі на 2015-2017 роки», що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та відомств, організаціями, установами, суб’єктами господарювання району забезпечити організацію та виконання заходів Програми.
2.2. Про хід виконання Програми інформувати районну раду до 15 січня щорічно.
2.3. Передбачати в районному бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Висоцький М.В.).

Голова ради                                               В.Тимощук

Посилання