Декларації голови та секретаря Півченської с. р.

Згідно з декларацією про майно,доходи,витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, яку подав Півченський сільський голова Ю.А.Шах загальна сума його сукупного доходу склала 56586 грн.,у тому числі заробітна плата- 50689 грн.,матеріальна допомога- 5897 грн.,інші види доходів-немає.

Загальна сума доходів членів сім'ї становить – 20998 грн.,у тому числі заробітна плата- 18903 грн.,відсотків по банківських депозитах немає,матеріальна допомога- 2095 грн.,

доходу від відчуження рухомого майна немає ,інших видів доходу немає.

Шаху Ю.А. належить житловий будинок площею 76 кв.м.,три земельні ділянки,загальна площа яких становить 10000 кв.м. Він є власником автомобіля Заз-968М ,1988 року випуску(об'єм двигуна-1100 куб.см., потужність 40кВт).

Члени сім'ї Шаха Ю.А. житлом не володіють,земельних ділянок не мають.

коштів на рахунках у банках не мають, цінних паперів та інших активів не мають.

Витрати Шаха Ю.А. на утримання майна склали 12400 грн, на добровільне страхування 121 грн.

 

Згідно з декларацією, яку подала Харковська Ірина Петрівна секретар Півченської сільської ради про майно,доходи,витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік.

загальна сума її сукупного доходу склала 40667грн.,у тому числі заробітна плата- 36467 грн.,матеріальна допомога- 4200грн.,інші види доходів-немає.

Загальна сума доходів членів сім'ї становить – 21099.05 грн., у тому числі заробітна плата- 19547.05 грн.,відсотків по банківських депозитах немає,матеріальна допомога- 1551 грн.,

доходу від відчуження рухомого майна немає ,інших видів доходу немає.

Харковській Ірині Петрівні належить житловий будинок площею 109.6кв.м земельна ділянка,загальна площа як0ї становить 2000 кв.м. для ведення ОСГ.

Чоловік Харковський С.І володіє квартирою м. Рівне вул.. Відінська,3 та земельною ділянкою 1700кв.м для ведення ОСГ, яка розташована с. Півче.

Сім'я Харковської І.П коштів на рахунках у банках не мають, цінних паперів та інших активів не мають. Мають лише кредити на які і працюють.

Витрати Харковської І.П на утримання майна склали 16000 грн, витрати на погашення кредиту склали 20000грн.

Посилання