Декларації голови та секретаря Будеразької с. р.

  Згідно з декларацією, яку подав Будеразький сільський голова Баранов

Володимир Федорович, загальна сума його сукупного доходу за 2015 рік

склала 47160 грн., в тому числі заробітна плата 44833 грн., матеріальна

допомога 2327.00 грн. Загальна сума доходів членів сім'ї 10262 грн.

Декларант та члени його сім'ї не володіють вкладами у банках, цінними

паперами та іншими активами.

Декларанту належить на праві приватної власності квартира в с.Будераж

вул. Центральна, 95/1 загальною площею 54.2 кв.м., земельна ділянка площею

0.50 га, мотоцикл Днепр-11, 1992 року випуску, автомобіль ВАЗ-2101,1. Отримав

право власності на спадкове майно за законом на земельну ділянку 3.41 га,

трактор МТЗ-80, 1986 року випуску, та причіп до нього 2 ПТС 1986 року

випуску.

Витрати на утримання майна за 2015 рік склали 37562 грн.

 

Згідно з декларацією, яку подала секретар Будеразької сільської ради ,

Завадовська Галина Ростиславівна, загальна сума її сукупного доходу за

2015 рік склала 29275 грн., в тому числі заробітна плата 26070 грн.,

матеріальна допомога на оздоровлення 3205 грн. Загальна сума доходів членів

сім'ї 18298 грн.

Декларант та члени його сім'ї не володіють вкладами у банках, цінними

паперами та іншими активами. Інше майно, що перебуває у власності

декларанта та членів його сім'ї, відсутнє.

Посилання