Інформує Головне управління статистики у Рівненській області

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–березні 2017 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1162,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 566 осіб.

Природний рух населення області у січні–березні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2016р.

У січні–березні 2017р. кількість живонароджених в області була на         410 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,6 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–березні 2017р. кількість померлих була на 36 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., і становила 13,9 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,6 проти 10,9 особи на 1000 наявного населення.

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2017р. становила 5935 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 12,5%, або на 659 грн, а відносно березня 2016р. – на 41%, або на 1535 грн.

Реальна заробітна плата у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. становила 110,4%, порівняно з березнем 2016р. – 119,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14702 грн), зайняті операціями з нерухомим майном (10377 грн), працівники лісового господарства та лісозаготівель (9178 грн), виробництва меблів (8379 грн), виробництва електричного устатковання       (8020 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7833 грн), фінансової та страхової діяльності (7382 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3988 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги      (4219 грн), освіти (4997 грн) на 32,8–15,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2748 грн), з надання інших видів послуг (3510 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3853 грн), наукових досліджень та розробок (4053 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2942 грн), виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (3241 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3752 грн).

Капітальні інвестиції в економіку області

у січні–березні 2017 року

У січні–березні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 790,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 680,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди 52,6%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби 44,3%.

Майже половину (48,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 31,2% – кошти населення на будівництво житла, 6,2% – кредити банків та інші позики, 3,9% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 37,6% і 26,6%).

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 355,4 млн.грн, включаючи погашення боргів попередніх періодів (80,9% нарахованих за цей період сум).

На кінець березня 2017р. залишається заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,2 млн.грн. Водночас нараховані упродовж січня–березня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 277,1 млн.грн та 4,7 млн.грн відповідно). Залишки коштів призначених населенню субсидій на рахунках газопостачальних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення на кінець березня 2017р. повністю перекривали суми заборгованості.

Крім того, у березні 2017р. населенням сплачено за електроенергію  40,9 млн.грн. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець березня становила 58,7 млн.грн.

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2017р. становила        15,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2017р. склав 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,4% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 1720. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 1635 грн, що в 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Головне управління статистики

у Рівненській області

 

 

 

Посилання