Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2017 рік у галузі «Державне управління» у новій редакції

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

          

м .Здолбунів                                                                         30 червня 2017  № 22

                                  

Про затвердження паспорту

бюджетної програми на 2017 рік

у галузі «Державне управління» у новій редакції

 

        З метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010  № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,  наказу Міністерства фінансів України   від 01.10.2010  № 1147 «Про затвердження  Типового переліку бюджетних програм та результативних  показників їх виконання для місцевих  бюджетів у галузі "Державне управління", наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

            Відповідно до статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України  та рішень районної ради від 21.12.2016 № 223 «Про районний бюджет на 2017 рік», від 28.12.2016 № 251 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та від 29.06.2017 № 352 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»:       

1.            Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік у галузі «Державне управління» за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) у новій редакції:

 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

2.       Подавати звіт про виконання паспорту бюджетної програми до фінансового управління згідно встановленої форми не пізніше 22 числа місяця, наступного за звітним.  

 

 

Голова   ради                                                                               О.Дацюк

Посилання