Про районну програму фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2018-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання )

             РІШЕННЯ              

від 20  грудня  2017 року                                                          № 420

Про районну програму фінансового

забезпечення компенсаційних виплат

за надання пільг з оплати послуг зв’язку

та інших передбачених законодавством

пільг на 2018-2020 роки

        З метою здійснення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг у 2017 році, керуючись пунктом 3 статті 91 Бюджетного Кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 « Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», п.16 ч.1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

                                            В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  районну програму фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2018-2020 роки, (далі-Програма),  схвалену розпорядженням  голови районної  державної  адміністрації  від  30.10.2017 № 461, (додається).

2. Головним розпорядником коштів за бюджетними призначеннями визначити управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

3. Райдержадміністрації :

- забезпечити виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету передбачати кошти на фінансування Програми  у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови  районної державної адміністрації  С.В.Гридіна.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики,  законності,  боротьби зі злочинністю, соціального  захисту  населення,  учасників  АТО та  членів їх сімей  (Ковальчук В.В.).

Голова ради                                                                        О.Дацюк

 

    СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

    розпорядженя голови                                            рішення районної  ради                                  

    Здолбунівської районної                                        від 20 грудня 2017 року №420

    державної адміністрації                                        

    30 жовтня 2017 року № 461

            

Районна програма

фінансового забезпечення компенсаційних виплат за  надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2018-2020 роки

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Пріоритетними завданнями Програми є посилення соціального захисту громадян району, реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України.

           Соціальний захист ветеранів війни, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії), багатодітних сімей,  підтримується системою пільг, компенсацій та гарантій, які визначені законами України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

 Відповідно до пункту 3 статті  91 Бюджетного кодексу України «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», відшкодування пільг з наданих послуг зв’язку, інших пільг може проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

                 2. Мета програми 

          Метою Програми є:

 - соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом  фінансування пільг на оплату послуг зв'язку;

 -  компенсація пільгового проїзду учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій відповідно до пункту 19 частини першої статті 20 та пункту 4 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи».

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

На даний час в районі проживає 800 осіб, які мають право на пільгове користування послугами зв’язку.

Для  забезпечення  реалізації  права даних  категорій  громадян  на  пільги, передбачені законодавством України, є необхідним прийняття районної Програми.

З метою вирішення основних завдань Програми, управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми;

- забезпечує проведення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають пільги на послуги зв’язку ветеранам війни, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, інвалідам армії, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1,2 категорії), багатодітним сім’ям відповідно до Порядку.

                          Ресурсне забезпечення Програми

«Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку та інших пільг з районного бюджету на 2018-2020 роки»

                                                                                                                

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис.грн

У тому числі за роками

2018

 2019

2020

Послуги зв’язку

610,0

190,0

205,0

215,0

Компенсація вартості проїзду учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС

1 та 2 категорії

15,0

5,0

5, 0

5,0

Обсяг ресурсів ( грн.) усього

 

625,0

 

195,0

 

210,0

 

220,0

  

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- покращення роботи з питань соціального захисту окремих категорій населення;

- проведення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають пільги на послуги зв’язку ветеранам війни, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, інвалідам армії, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-2 категорії), багатодітним сім’ям;

Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України.

5.Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на  2018-2020 роки.

6. Координація та контроль за станом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до:

1. Порядку відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном окремими категоріям громадян , додаток 1 до Програми.

2. Порядку відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій,                додаток 2 до Програми.

          Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Заступник голови районної ради                              О.Бухало   

Додаток 1

до Програми

 

Порядок

відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном окремими категоріям громадян

 

Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном згідно з розрахунком видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг громадянам, які мають на це право.

          Порядок передбачає проведення відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату громадянам, які мають таке право відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства». 
            Компенсація пільг за послуги зв’язку здійснюється на підставі рахунків та «Форми №2-пільга», що надаються щомісяця головному розпоряднику Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» та  відокремленим підрозділом «Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку» Державного територіально-галузевого об’єднання «Лівівська залізниця» до 10 числа. Сума компенсації визначається за результатами проведеного управлінням електронного звірення відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117. 

 Щомісяця управління соціального захисту населення  райдержадміністрації з підприємством  Публічним акціонерним товариством «Укртелеком»,  відокремленим підрозділом «Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку» Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»  складають акти звіряння у трьох примірниках .

Заступник голови районної ради                              О.Бухало

                              Додаток 2

                         до Програми

 

Порядок

відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії

 

Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з місцевого бюджету на відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій  (далі - відшкодування) відповідно до чинного законодавства.

Порядок передбачає проведення відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій відповідно до пункту 19 частини першої статті 20 та пункту 4 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи».

Відшкодування вищезазначеним категоріям громадян здійснюється на підставі наступних документів:

-    заява на ім’я начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації про відшкодування вартості проїзду;

-    копія паспорту та ідентифікаційного коду (з пред’явленням оригіналу);

-    оригінали проїзних квитків  відповідним видом транспорту на території України;

-     номер карткового рахунку в установі банку (для соціальних виплат).

Документи подаються до управління соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації.

Заступник голови районної ради                              О.Бухало

 

Посилання