Про програму здійснення відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району на 2018-2020 роки

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання )

        РІШЕННЯ       

від 20 грудня  2017 року                                                          № 421

    Про програму здійснення відшкодування

вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян

залізничним транспортом на

приміському сполученні Здолбунівського району

на 2018-2020 роки

        З метою здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян Здолбунівського району у 2018-2020 роках, керуючись Бюджетним Кодексом України, п.16 ч.1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до с.9 Закону України «Про залізничний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 « Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

                                                                                      ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити  програму  здійснення відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району на 2018-2020 роки, (далі-Програма),  схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 листопада 2017 року №  481, що додається.

        2. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Гридіна С.В.                 .

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики,  законності,  боротьби зі злочинністю, соціального  захисту  населення,  учасників  АТО та  членів їх сімей  (Ковальчук В.В.).

Голова ради                                                                        О.Дацюк

              СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

    розпорядженя голови                                            рішення районної  ради                                 

    Здолбунівської районної                                    від 20 грудня 2017 року № 421

    державної адміністрації                                        

    14 листопада 2017 року № 481

 

Програма

здійснення відшкодування вартості пільгового  проїзду  окремих         категорій громадян залізничним  транспортом на приміському

 сполученні Здолбунівського району на 2018-2020 роки

 

     1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Пріоритетними завданнями Програми є посилення соціального захисту громадян району, реалізація прав окремих категорій населення щодо соціального захисту, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснення компенсації за перевезення пільгової категорії населення  залізничним  транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району.

Забезпечення ветеранів війни, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідів армії, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-2 категорії), багатодітних сімей, пенсіонерів за віком підтримується системою пільг, компенсацій та гарантій, які визначені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб  та їх соціальний захист», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16 серпня 1994 року №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354».

Законами України надано право окремим категоріям громадян на безкоштовний або з частковою оплатою проїзд в залізничному  транспорті.  

Відповідно до пункту 3 статті  91 Бюджетного кодексу України «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», відшкодування пільг з наданих послуг зв’язку, інших пільг може проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Загальна кількість пільговиків, які мають право на пільговий проїзд на території  Здолбунівського району становить  16 341 осіб.

Зазначеною Програмою планується здійснення відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним  транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району на 2018 – 2020 роки.

                                                     2. Мета Програми

      Метою програми є:

- підвищення соціального захисту окремих  пільгових категорій громадян;

     - забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян  на пільговий проїзд залізничним  транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району;

     - компенсація витрат Рівненській дирекції залізничних перевезень, якою здійснюється  пільгове перевезення окремих категорій громадян  залізничним  транспортом на приміському сполученні Здолбунівського району.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

 Пільги на проїзд надаються пільговикам Здолбунівського району на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус пасажира-пільговика.

 Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян Виробничо-структурному підрозділу  «Рівненська дирекція залізничних перевезень Регіональної філії «Львівська залізниця»   здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником договору з управлінням соціального захисту населення Здолбунівської  районної державної адміністрації.

Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення здійснюється згідно з положеннями статті 9 Закону України «Про залізничний транспорт», законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанов  Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354» .

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється управлінням соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації відповідно до   розрахунків, поданих підприємством-перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

З метою визначення середньої кількості поїздок Рівненська дирекція залізничних перевезень Регіональної філії «Львівська залізниця»  щомісячно до  10 числа місяця, наступного за звітним, подає до управління соціального захисту населення Здолбунівської  райдержадміністрації інформацію про кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків) по Рівненській області у звітному місяці.

Розрахунок граничної   суми коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення на  рік визначено в додатку 1.

Розрахунок суми коштів, яка підлягає відшкодуванню за місяць, визначено в додатку 2.

Загальна сума відшкодувань за відповідний рік не повинна перевищувати граничний обсяг відшкодувань на рік, затверджених відповідно до Програми.

Звіти про пільгові перевезення окремих категорій пасажирів підписуються та скріплюються печаткою суб’єкта  господарювання та подаються до управління соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації.

Щомісяця управління соціального захисту населення  Здолбунівської райдержадміністрації та Рівненська дирекція залізничних перевезень Регіональної філії «Львівська залізниця»  складають акти звіряння у трьох примірниках.

                4. Перелік завдань  Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є забезпечення реалізації прав громадян на пільговий проїзд на залізничному  транспорті.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- посилення соціального захисту та покращення матеріального становища окремих категорій пільговиків;

- забезпечення безоплатного перевезення пільгової категорії жителів Здолбунівського району залізничним  транспортом на приміському   сполученні.

5. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління  соціального захисту населення  Здолбунівської районної державної адміністрації.

Управління соціального захисту населення Здолбунівської районної держаної адміністрації узагальнює надану інформацію та інформує голову Здолбунівської районної  державної адміністрації щороку до 20 січня наступного за звітним.

Здолбунівська районна рада щороку до 01 березня року наступного за звітним заслуховує звіт про хід виконання Програми на своєму пленарному засіданні.

Заступник голови районної ради                                    О.Бухало

                                                                               Додаток 1 до Програми

 

РОЗРАХУНОК

суми коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення на 2018-2020 роки

Показники

Одиниця виміру

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків ) за 9 місяців 2017 року  по Рівненській області

Шт.

 

 

493213

 

 

 

Прогнозована кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків ) у 2017 році  по Рівненській області

шт

657617

 

 

 

Базова розрахункова загальна кількість окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в Рівненській області, внесених  єдиний  державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги у 2017 році

осіб

324201

 

 

 

Розрахункова середня кількість поїздок на одного пільговика в Рівненській області у 2017 році

 

2,03

 

 

 

Базова розрахункова загальна кількість окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в Здолбунівському районі, внесених  єдиний  державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги у 2017 році

осіб

16341

 

 

 

 

Розрахункова кількість поїздок

 

33172

 

 

 

Розрахунковий середній тариф

грн

 

6,00

6,00

6,00

Розрахункова гранична  сума відшкодування витрат 

грн

 

200000

200000

200000

Заступник голови районної ради                                    О.Бухало

 

                                                                                     Додаток 2 до Програми 

 

                                                 Розрахунок

Суми коштів за _________________2017 року, які підлягають відшкодуванню, у     звітному місяці.

 

      Vm- обсяг відшкодування за звітний місяць, грн 

       Ko- кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків ) у звітному місяці  по Рівненській області.

       Po- базова розрахункова загальна кількість окремих категорій громадян , які мають право на пільговий проїзд в Рівненській області, внесених до єдиного  державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

       Pr- базова розрахункова загальна кількість окремих категорій громадян , які мають право на пільговий проїзд в Здолбунівському районі,  внесених до  єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

      T-розрахунковий середній тариф.

 

Заступник голови районної ради                      О.Бухало

 

 

Посилання