Про районну програму фінансового забезпечення здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Здолбунівського району

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання )

         РІШЕННЯ          

від 20 грудня  2017 року                                                          №419

Про районну програму фінансового

забезпечення здійснення компенсації за

перевезення окремих пільгових категорій

громадян автомобільним транспортом

на приміських маршрутах загального

користування, що не виходить за межі території

Здолбунівського району на 2017-2020 роки

        З метою здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Здолбунівського району на 2017-2020 роки, керуючись пунктом 3 статті 91 Бюджетного Кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 « Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», п.16 ч.1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

                                            В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  районну програму фінансового забезпечення здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Здолбунівського району на 2017-2020 роки, (далі-Програма),  схвалену розпорядженням  голови районної  державної  адміністрації  від  26.10.2017 № 454,  (додається).

2. Головним розпорядником коштів за бюджетними призначеннями визначити управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

3. Райдержадміністрації :

- забезпечити виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету передбачати кошти на фінансування Програми  у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови  районної державної адміністрації  С.В.Гридіна.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики,  законності,  боротьби зі злочинністю, соціального  захисту  населення,  учасників  АТО та  членів їх сімей  (Ковальчук В.В.).

 

Голова ради                                                                        О.Дацюк

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженя голови                                                рішення районної ради

Здолбунівської районної                                           від 20 грудня 2017 року №419

державної адміністрації                                        

26 жовтня 2017 року № 454

            

Районна програма

фінансового забезпечення здійснення компенсації за перевезення

окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом

на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району

на 2017-2020 роки

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Пріоритетними завданнями Програми є посилення соціального захисту громадян району, реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснення компенсації за перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району.

Життєзабезпечення ветеранів війни, ветеранів служби цивільного захист, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідів армії, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-2 категорії), багатодітних сімей, пенсіонерів за віком підтримується системою пільг, компенсацій та гарантій, які визначені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб  та їх соціальний захист», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16 серпня 1994 року №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. №354».

Законами України надано право окремим категоріям громадян на безкоштовний або з частковою оплатою проїзд в автомобільному транспорті.  На виконання статей 85, 89 та 102 Бюджетного кодексу України, у минулі роки видатки з компенсації пільгового проїзду  здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджетів.

Відповідно до пункту 3 статті  91 Бюджетного кодексу України «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», відшкодування пільг з наданих послуг зв’язку, інших пільг може проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У поточному році, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», для місцевих бюджетів такої субвенції не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення окремим категоріям громадян пільг та компенсацій не внесено.

З початку 2017 року перевізники взагалі не отримують компенсацію за перевезення, що спричинило соціальну напругу, пов'язану з відмовами у перевезенні пільгових категорій громадян.

У 2017 році Здолбунівському районі функціонує один приміський маршрут, що не виходить за межі території Здолбунівського району, на якому працює два автобуси. Маршрут обслуговує один перевізник.

Загальна кількість пільговиків, які мають право на пільговий проїзд на території району становить  16 341 осіб.

Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги, передбачені законодавством України, є необхідним прийняття районної Програми.

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист окремих категорій громадян району, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району.

Відповідно до зазначених Законів України,  перевізники  забезпечують пільгові перевезення окремих категорій пасажирів, які, згідно із законодавством, користуються такими правами.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають забезпечувати перевізникові компенсацію втрат внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

З метою проведення компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян плануються видатки для реалізації районної програми фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті у Здолбунівському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) на підставі договорів про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району .

Виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів районного бюджету – управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок районного бюджету в межах коштів, затверджених відповідним рішенням на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.

Головним розпорядником коштів виступає управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації.

Відшкодування втрат від пільгового перевезення пасажирів здійснюється відповідно до затвердженого Порядку відшкодування компенсації за перевезення автомобільним транспортом окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району.

З метою вирішення основних завдань Програми, управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації:                                                                                                 

 • здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання

Програми;

 • здійснює компенсації за перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району.

Основні завдання та очікувані результати від реалізації Програми

Основними завданнями Програми є:

 • покращення роботи з питань соціального захисту окремих категорій населення;
 • здійснення компенсації за перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району;
 • забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснювати перевезення пільгових категорій громадян передбачених діючим законодавством України.

Координація та контроль щодо виконання Програми

Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до Порядку здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району на 2017-2020 роки згідно з Додатком.

Заступник голови  районної ради                                              О.Бухало

           Додаток

                       до Програми

 

Порядок

здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району на 2017-2020 роки

 1. Загальні положення
  1.  Цей Порядок визначає єдиний механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам, пов’язаних з перевезенням громадян, які  мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення, що не виходять за межі території Здолбунівського району  (за винятком послуг таксі) (далі – Відшкодування) за рахунок коштів районного бюджету.
  2.  Порядок розроблений на виконання районної Програми фінансового забезпечення здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району на 2017-2020 роки.
  3.  Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та інших Законів України, які дають право на пільговий проїзд.
  4.  Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат управлінням соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації (далі – Управління) перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів з районного бюджету та спрямованих коштів міських, селищного та сільських бюджетів районному бюджету на підставі підписаних трансфертних угод.
  5.  Загальна сума здійснення компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті приміського сполучення визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів  районного бюджету .
  6.  Розподіл коштів між перевізниками проводиться пропорційно до кількості маршрутних рейсів, що працюють на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, та вартості проїзду.
  7.  Здійснення компенсаційних виплат проводиться на підставі тристоронніх договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району укладених між перевізником, замовником (Здолбунівською районною державною адміністрацією) та розпорядником коштів (управлінням соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації).
  8.  Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів районного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору подають наступну інформацію:
 • копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
 • копію ліцензії;
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку;
 • довідку про встановлені тарифи (вартість проїзду)
 • реєстр обліку перевезених окремих пільгових категорій громадян.
  1.  Перевезення окремих пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування, здійснюється на підставі:
 • інвалідів війни – згідно посвідчення «Інваліда війни»;
 • учасників бойових дій – згідно посвідчення «Учасника бойових дій»;
 • інвалідів, дітей-інвалідів та осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого) – за фактом супроводження – на підставі посвідчення відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» або на підставі медичних документів, які підтверджують статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК) та документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), пенсійного посвідчення;
 • ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – при пред’явленні відповідного посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана органів внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції», «Ветерана Державної кримінально-виконавчої служби», «Ветерана служби цивільного захисту», «Ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації»;
 • інвалідів військової служби – при пред’явленні відповідного пенсійного посвідчення із відміткою інваліда армії;
 • батьків військовослужбовця, який загинув чи помер або пропав безвісти під час проходження військової служби, вдови (вдівця) військовослужбовця, її (його) дітей, дружини (чоловіка) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) дітей  –  при пред’явленні відповідного посвідчення;
 • громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1, 2) – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дітей з багатодітних сімей – на підставі посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї».
 1. Здіснення перевезень громадян, яким надано право безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, та визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян
  1.  Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на обслуговування маршруту, укладеним між перевізником та Здолбунівською районною державною адміністрацією, при пред’явленні пільговиком відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу.
  2.  Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, виконуються перевізниками по кожному маршруту окремо (без урахування страхового збору та ПДВ) за календарний місяць в такому порядку:

Сума відшкодування втрат перевізника за перевезення автотранспортом загального користування на  приміських маршрутах, що не виходять за межі території Здолбунівського району, визначається за формулою:

Впр = Дпр : Qпл. * Qбезпл,    де

Дпр – доходи від перевезення платних пасажирів автотранспортом приміського сполучення;

Qпл – кількість перевезених автотранспортом приміського сполучення платних  пасажирів;

Qбезпл. – кількість перевезених пільгових  пасажирів;

Розрахунок  кількості  перевезених пільгових пасажирів –  пасажирів,  які  користуються правом безоплатного проїзду у транспорті приміського сполучення (Qбезпл) визначається за формулою:

Qбезпл. = Qпл * Кпр.,  де

Кпр – коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, і платних пасажирів у загальному обсязі  перевезень  пасажирів.

Коефіцієнт (Кпр) розраховується шляхом аналізу стану перевезення пасажирів автотранспортом приміського сполучення на підставі результатів обстеження робочою групою з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування (далі – Робоча група).

Склад і повноваження Робочої групи затверджуються розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації.

 1. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, і платних пасажирів у загальному обсязі  перевезень  пасажирів проводиться на підставі акта обстеження пасажиропотоку (Додаток 2) щодо кожного перевізника.
 2.  Загальна сума відшкодувань за місяць, розраховується за вищезазначеними формулами та додається до актів звірки.
 3.  Відшкодування проводиться головним розпорядником бюджетних коштів пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, та в межах виділених кошторисних призначень з врахуванням розподілу коштів між перевізниками. Розподіл коштів між перевізниками здійснюється Робочою групою відповідно до Порядку.
 4.  У разі порушень – відміни рейсів, руху з порушенням затвердженого графіка та інше, або у випадку порушення прав пільговиків – відмови в безоплатному перевезенні при пред’явленні посвідчення, громадяни  можуть подати скаргу на ім’я начальника управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації про неправомірні дії водія транспортного засобу.

У  скарзі  мають бути  вказані прізвище, ім’я та по-батькові, адреса особи, що її подала та назва  маршруту, державний номерний знак автобуса, час  вчинення порушення.

 1.  У разі фіксації порушення умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі території Здолбунівського району, та умов договору про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян  автомобільним транспортом загального користування управління соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації має право зменшити суму, визначену до відшкодування, на 1% за  кожний  зафіксований випадок, у місяці, за який проводиться відшкодування.
 2.  Заява  або  скарга, факт  порушення,  який підтвердився  і  визнаний обома  сторонами (управлінням  соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації та перевізником),  оформляється відповідним актом.
 3.  Перевізники щомісяця до 5 числа надають розпоряднику бюджетних коштів на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 квітня 2003 року №100 «Про затвердження форм № 1-пільга, № 2-пільга, № 5-пільга, № 7-пільга».
 4.  Перевізники, що надають послуги з проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, за неможливості надавати розрахунки за формою «№ 2-пільга» надсилають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації розрахунки за формою згідно з додатком до Порядку відповідно до договору на покриття фактично понесених збитків за перевезення пільгових категорій пасажирів.
 5.  Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків.
 1. Порядок здійснення компенсаційних виплат
  1. На підставі наданих перевізниками розрахунків розпорядник бюджетних коштів щомісяця:
 • здійснює розрахунок суми компенсаційних виплат відповідно до актів звірки;
 • реєструє в органах державного казначейства бюджетні зобов’язання;
 • до 15 числа подає заявку на фінансування фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації;
 • здійснює розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги в межах виділеного обсягу субвенції.
  1. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про обслуговування маршруту, а також закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
  2.  Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється за період дії цього Порядку.

 

Заступник голови районної ради                                    О.Бухало

 

Додаток 1

до  Порядку здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, на 2017-2020 роки

Погоджено:

(замовник послуг)

 

Розрахунок

суми компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району

                                                           (назва перевізника)

_____________________________________________________________________________

 

                                                           (за звітний період)

Виручка  від пасажирів, що оплачують проїзд, грн..

Тариф  за 1 пас/км, грн..

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол..

Середня дальність поїздки, км.      (гр.1/ гр.2/гр.3))

Середня вартість поїздки одного пасажира, грн....         (гр.2 х

гр 4)

Коефіцієнт співвідно-шення по району (перевізнику)

Кількість пільго-виків,чол (гр. 3 х гр. 6)

Сума компенса-  ції,грн       (гр.5 х гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевізник               ___________                           ______________________

                                             (підпис)                                                                                                (П.І.Б.)

М.П.

 Головний  бухгалтер (виконавець) __________                         _______________

                                                                            (підпис)                                                   (П.І.Б.)

„_____”  ____________ 20 __ року

Додаток 2

до Порядку здійснення компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району, на 2017-2020 роки

АКТ

обстеження пасажиропотоку на ________________маршруті (міському, приміському)         звичайного режиму руху № _________________ назва маршруту

Дата

Початок рейсу

Напрям (прямий, зворотній)

Марка та № автобусу

Кількість платних пасажирів

Кількість пільгових пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

х

х

х

 

 

 

Коефіціент співвідношення пільгових і платних пасажирів___________

( Разом(сума)гр.6/Разом(сума)гр.5

 

Перевізник                __________                          ______________

                                                    (підпис)                                                         (П.І.Б.)

 

Представники комісії __________                        ______________ 

                                                    (підпис)                                                    (П.І.Б.)

 

„_____”  ____________ 20 __ року.

 

 

 

Посилання