Про Програму організації рятування людей на водних об'єктах Здолбунівського району на 2018 - 2022 роки

                     У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 (сьоме скликання)

від 20 грудня 2017  року                                                            № 424

Про Програму організації рятування людей

на водних об'єктах Здолбунівського району на 2018 - 2022 роки

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп ,,Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 ,,Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах” та Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.04.2017 № 301, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за  № 566/30434 та з метою забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах району, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму організації рятування людей на водних об’єктах Здолбунівського району на 2018 – 2022 роки (далі – Програма), яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року № 451, що додається.

2. Райдержадміністрації забезпечити виконання Програми.

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  про хід реалізації  Програми інформувати району раду щорічно до 01 січня.

4. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Власюка Л.П.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислової політики, земельних відносин, розвитку села та охорони навколишнього природного середовища (Данилюк О.Г.).

Голова ради                                                                                                      О.Дацюк

 

 

                                                                                                           

            СХВАЛЕНО                                                    ЗАТВЕДЖЕНО

розпорядження голови                                    рішення районної ради

райдержадміністрації                                      від 20 грудня 2017 року

від 25 жовтня 2017 року №451                      № 424

ПРОГРАМА

організації рятування людей на водних об'єктах

Здолбунівського району на 2018 - 2022 роки

I. Загальні положення

 Програма організації рятування людей на водних об’єктах Здолбунівського району на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України, Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп ,,Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 ,,Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах” та  Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.04.2017 № 301, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за 566/30434 спрямована на реалізацію державної політики України в галузі охорони здоров’я, життя населення, використання природного середовища і створення безпечних умов життєдіяльності, відпочинку.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль державних та недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми загибелі людей на водних об’єктах району.

Всього в районі налічується 8 річок, загальна довжина яких становить 98,9 км.

Такий гідрологічний стан сприяє утворенню великої кількості місць масового відпочинку, любительського та спортивного рибальства.

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах є:

невиконання органами місцевого самоврядування, установами та організаціями вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 ,,Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах” щодо територій, що підлягають постійному обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

недостатня активність виконавчих комітетів місцевих рад щодо визначення, обстеження і облаштування місць масового відпочинку на воді в літній та зимовий періоди;

неналежна увага організації культурно-масового, спортивного, оздоровчого відпочинку населення на водних об’єктах органами місцевого самоврядування, установами та організаціями;

невпорядкованість пляжів і відсутність на більшості з них сезонних рятувальних постів;

низький рівень ефективності заходів щодо попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на воді, в першу чергу в сільській місцевості;

не в повному обсязі фінансуються і не на всіх зареєстрованих місцях, де проводиться масовий відпочинок, рибальство (особливо в сільській місцевості), створюються сезонні рятувальні пости;

відсутність попереджувальних та інформаційних знаків у місцях, заборонених для купання, застосування плавзасобів та рибальства;

недостатнє використання можливостей засобів масової інформації щодо інформаційно-пропагандистської роботи з питань безпечного користування водними об’єктами.

Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при системному розв’язанні проблем програмними методами, що є виправданим і можливим лише за умов:

комплексного підходу до створення безпечної життєдіяльності людей на водних об’єктах;

віднесення безпеки населення на водних об’єктах до проблеми виключної важливості для району.

Зазначені умови визначають необхідність запровадження на районному рівні невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації відповідної Програми.

                                   II. Мета та основні завдання Програми

 Метою Програми є комплексне розв’язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та громадськості району.

 Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління;

запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення у надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах;

підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, пошуку та рятування потерпілих на воді людей.

1. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення на воді передбачають:

своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

удосконалення системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують водні об’єкти з виробничою метою або для відпочинку населення, з аварійно-рятувальними службами;

визначення, обстеження і облаштування місць для масового відпочинку на водних об’єктах, купання та любительського вилову риби в літній та зимовий періоди;

удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, що ведуть господарську діяльність з їх використання.

2. Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх матеріально-технічне оснащення та підвищення ефективності управління вимагають:

удосконалення методів проведення рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

поліпшення форм та методів оцінки обстановки, оперативності та управління під час проведення рятувальних робіт;

створення мережі рятувальних постів у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах, пляжах, прокатних човнових станціях, масового підлідного вилову риби та проведення спортивних заходів.

3. Підготовка населення і фахівців щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення пошуку та рятування потерпілих на воді людей визначають необхідність:

організації систематичного інформування населення щодо профілактики нещасних випадків на водних об’єктах, зокрема роз’яснення правил поведінки на воді, надання першої медичної допомоги потерпілим;

визначення безпечних місць масового відпочинку;

удосконалення сучасних методів комплектування, підготовки та перепідготовки особового складу аварійно-рятувальних груп для проведення пошуково-рятувальних робіт;

підготовки та перепідготовки плавців-рятувальників для сезонних рятувальних постів;

розроблення та випуску плакатів, інструкцій та наочних посібників щодо запобігання нещасним випадкам на воді у зимовий та літній періоди.

III. Основні напрями виконання Програми

Виконання Програми планується здійснити практичною реалізацією організаційних, правових та матеріально-технічних засад, у тому числі;

визначення та облаштування місць масового відпочинку населення на воді, купання, спортивного і любительського вилову риби, закріплення їх за юридичними особами;

здійснення комплексної оцінки стану місць відпочинку населення на воді, наявності та готовності до дій аварійно-рятувальних мобільних груп, сезонних рятувальних постів у місцях масового відпочинку на воді та місцях спортивного і любительського вилову риби;

здійснення першочергових заходів щодо розвитку, матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальної служби та її підрозділів;

ідентифікація і оцінка водних об'єктів, у тому числі паспортизація потенційно небезпечних водних об’єктів та гідроспоруд;

створення мережі сезонних рятувальних постів;

розроблення і реалізація заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та загибелі людей на водних об’єктах;

проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення, в першу чергу серед дітей та підлітків.

Передбачається удосконалення функціонування сил і засобів запобігання, реагування та проведення рятувальних робіт у випадках надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, у тому числі:

розширення мережі сезонних рятувальних постів на водних об’єктах, які використовуються з виробничою або спортивною метою для відпочинку або аматорського риболовства в літній і зимовий періоди;

подальше впровадження комплексу заходів, спрямованих на зменшення  кількості нещасних випадків на водних об’єктах;

здійснення інформаційних заходів щодо запобігання загибелі людей на воді, льоду, які включають використання засобів масової інформації, попереджувальної наочної агітації (щитів, плакатів), у тому числі в небезпечних для відпочинку на воді місцях;

удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування сил і засобів реагування, приведення їх у постійну готовність;

застосування юридичних прав та штрафних санкцій до керівників, які порушують законодавство з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та загибелі людей на водних об’єктах;

запровадження комплексної системи підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та профілактики нещасних випадків на водних об’єктах;

переоснащення рятувальних підрозділів сучасними плавзасобами та водолазним спорядженням;

налагодження системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки водолазів та рятувальників аварійно-рятувальних підрозділів;

узгодження взаємодії лікувальних закладів управління охорони здоров’я облдержадміністрації та підрозділів аварійно-рятувальної служби з надання медичної допомоги потерпілим на водоймах;

організація Здолбунівським відділенням поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області патрулювання у місцях масового відпочинку та зимового рибальства.

  ІV. Механізм забезпечення виконання Програми.

Організаційне забезпечення

 Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форми власності щодо виконання Програми, а також коригування передбачених нею заходів, що додаються, відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Здолбунівського району.

Організація виконання Програми здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районним сектором Головного  управління Державної служби  України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Проблеми, пов’язані із загибеллю людей на водних об’єктах, потребують невідкладного розв’язання як на державному, так і на місцевому рівнях. Для цього необхідно передбачити такі першочергові заходи:

визначення та обладнання місць масового відпочинку населення на водних об’єктах;

проведення паспортизації місць масового відпочинку до початку купального сезону;

перевірка дна водойм, якості води, ґрунту в рекреаційних зонах перед відкриттям купального сезону, постійний санітарно-епідеміологічний контроль упродовж купального сезону;

виділення земельних ділянок у місцях масового відпочинку населення для розміщення сезонних рятувальних постів;

проведення патрулювання місць масового відпочинку населення на водоймах з метою підтримання громадського порядку і попередження надзвичайних ситуацій.

V. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів:

обласного бюджету;

місцевих бюджетів;

заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності та громадських організацій і окремих громадян;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІ. Очікувані результати виконання Програми

 У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, яке дозволить:

підвищити ефективність заходів щодо попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед населення з питань безпечного використання водних об’єктів, роз’яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги;

розширити діапазон дій аварійно-рятувальної служби та підвищити ефективність проведення пошуково-рятувальних робіт на воді;

зменшити кількість нещасних випадків на водних об’єктах.

Заступник  голови ради                                                                         О.Бухало 

Додаток до Програми

 

Заходи щодо реалізації Програми

 

пор.

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

 
 
 
 

1

2

3

 

1.

Визначення місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, купання та аматорського вилову риби, закріплення їх за юридичними особами та реєстрація

Виконкоми органів місцевого самоврядування, власники водойм

 

2.

Облаштування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, пляжах, прокатних човнах, станціях та місцях підлідного лову риби

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

3.

Організація сезонних рятувальних постів на пляжах, у місцях масового відпочинку населення та підлідної рибалки

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

4.

Виконання заходів із забезпечення рятування людей на водних об'єктах, у тому числі:

- контроль за готовністю місць відпочинку, роботи відомчих рятувальних постів на пляжах;

- обстеження водолазами водоймищ, призначених для купання, і очищення їх від сторонніх предметів, небезпечних для здоров’я та життя людей;

 - придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

5.

Навчання дітей плаванню на обладнаних для цього спеціальних дитячих пляжах

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи — користувачі водних об'єктів

 

6.

Паспортизація місць масового відпочинку на водних об'єктах, пляжах та отримання дозволу для їх відкриття

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи - користувачі водних об'єктів

 

 

1

2

3

 

7.

Реалізація запобіжних заходів щодо недопущення купання у водоймищах, які не мають обладнаних пляжів, сезонних рятувальних постів і у не визначених районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування місцями масового відпочинку

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

8.

Підготовка та атестування матросів-рятувальників для сезонних рятувальних постів

Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

9.

Проведення комплексу заходів щодо дотримання правил безпеки під час проведення фізкультурних, спортивних та інших святково-розважальних заходів на воді

Виконкоми органів місцевого самоврядування

 

10.

Забезпечення плакатами, буклетами та текстами щодо запобігання загибелі та травматизму людей на воді в літній та зимовий періоди, інші заходи з інформування населення, у тому числі про вимоги документів щодо охорони життя людей на водних об'єктах України і заходів безпеки на воді, контроль за їх виконанням

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

11.

Проведення комплексу заходів щодо безпеки людей в місцях масового відпочинку на водних об'єктах під час купання та любительського рибальства

Виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

 

ПАСПОРТ

програми організації рятування людей на водних об’єктах

 Здолбунівського району на 2018 – 2022 роки

               

.

Ініціатор розроблення програми

Райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови РДА від 25.10.2017 № 451 “Про  Програму організації рятування людей на водних об'єктах Здолбунівського району на 2018 - 2022 роки”

3.

Розробник програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми органів місцевого самоврядування

5.

Учасники програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми органів місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи – користувачі водних об’єктів

6.

Термін реалізації

2018-2022  роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

В межах поточного фінансування

 

 

 

 

Посилання