Статистика- дзеркало життя суспільства

Жодна людина у світі – пересічна чи високопосадовець – не може обійтись без інформації та аналізу цифр. У сучасному світі вже не можна уявити себе без наукової й практичної галузі, яка обробляє великі потоки даних. А зветься вона коротко та лаконічно – статистика.

П’ятнадцять років тому Указом Президента України встановлено свято – День працівників статистики, що свідчить про важливу роль, яка відводиться статистиці у житті нашого суспільства. Ця дата пов’язана із проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення – найбільшого статистичного спостереження у нашій незалежній державі.

Протягом останнього десятиліття вітчизняна статистика зазнала суттєвих змін і стала одним із найважливіших інструментів формування і реалізації соціальних та економічних реформ.

Реформування статистичної діяльності визначається довгостроковими програмами розвитку. Нині органи державної статистики забезпечують реалізацію вже п’ятої такої програми – Стратегії розвитку державної статистики до 2017 року, мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації, гармонізації системи показників з міжнародними стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн – кандидатів на членство в ЄС.

Працівниками органів статистики багато зроблено у напрямі досягнення високого рівня в організації державних статистичних спостережень та запровадження передових технологій оброблення і поширення даних. П’ятий рік поспіль діє спрощена процедура подання звітності для респондентів та отримання ними звітно-статистичної документації за принципом «Єдиного вікна», яка передбачає збирання звітності за організаційною схемою взаємодії «Працівник органу державної статистики – респондент».

Новацією в роботі органів статистики було запровадження подання статистичної і фінансової звітності для респондентів в електронному вигляді: зараз майже 80% форм респонденти можуть подавати в електронному вигляді. Переваги цієї системи полягають у значній економії часу у процесі подання звітності та відсутності потреби дублювання документів на паперових носіях, зменшенні помилок респондентів за рахунок первинного контролю, оперативному та своєчасному оновленні бланків форм статистичної звітності у респондентів.

Насьогодні Головному управлінню статистики у Рівненській області таким способом звітується більше 4 тисяч респондентів, електронною звітністю охоплені всі адміністративно-територіальні одиниці нашого регіону. Протягом 2017 року в електронному вигляді респондентами уже передано майже 45 тисяч звітів.

У роботі з користувачами Головне управління статистики керується правилом «статистика працює на користувача».

Спектр користувачів результатів статистичного виробництва розкладається на надзвичайно неоднорідні сукупності: від пересічних громадян, учнів, студентів, освітян, діячів культури і науки до представників бізнесових, банківських і комерційних структур, політичних кіл, засобів масової інформації і громадських об’єднань. Проте основними користувачами, як і раніше, залишаються органи державної влади та місцевого самоврядування, адже статистична інформація дає можливість розробляти перспективні плани, програми поступального розвитку усіх сфер життя нашої області.

Протягом поточного року органами державної статистики області було підготовлено 965 експрес-випусків, 183 бюлетені, 50 економічних доповідей, 14 збірників з різних питань соціально-економічного розвитку Рівненської області. Також триває активна співпраця із засобами масової інформації, через які ми знайомимо громадськість із основними результатами соціально-економічного розвитку Рівненщини. Протягом цього року в ЗМІ було оприлюднено більше 1000 інформаційних повідомлень на різноманітну тематику, наша інформація постійно озвучується на місцевих радіостанціях та розміщується в інтернет-виданнях.

Без статистичних даних неможливе ефективне управління економікою та іншими сферами суспільного життя, статистика завжди повинна відповідати вимогам часу. Ключовими пріоритетами діяльності органів державної статистики будуть покращення координації та підвищення якості державної статистичної діяльності, поглиблення інтеграції процесів статистичного виробництва та удосконалення управління ними.

Безумовно, органам державної статистики необхідно чимало зробити для підвищення ефективності роботи, одночасно зміцнюючи надійність статистичної інформації. Шлях тут один – перехід на статистичні стандарти, прийняті в цивілізованому світі, використання котрих дасть змогу адекватно характеризувати будь-які процеси в економіці і соціальній сфері.

Для підвищення якості статистичної інформації потребують зміцнення партнерські взаємовідносини всіх учасників процесу статистичного виробництва. Адже отримання достовірної інформації, що реально відображає соціально-економічні процеси у суспільстві, неможливе без участі статистиків, респондентів і користувачів, які працюють в єдиній команді як повноправні учасники процесів збирання, обробки та поширення статистичної інформації.

Користуючись нагодою, вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації із святом. Бажаю Вам, вашим рідним і близьким здоров’я, щастя, добра і впевненості у майбутньому. Нехай це свято додасть Вам наснаги та творчих здобутків у щоденній праці.

Юрій Мороз, начальник Головного управління статистики у Рівненській області

 

Посилання