Про зміну та доповнення до районної  програми соціального захисту малозабезпечених громадян на 2017-2019 роки

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання )

 РІШЕННЯ       

від 11 січня 2018 року                                                          № 437

Про зміну та доповнення до районної програми соціального захисту

малозабезпечених громадян на 2017-2019 роки

 

       З метою соціального захисту малозабезпечених громадян району, керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада вирішила:

1.У назві та тексті рішення Здолбунівської районної ради від 22 лютого 2017 року № 285  слово «малозабезпечених» виключити.

2.Затвердити  зміни та доповнення до районної програми соціального захисту малозабезпечених громадян на  2017-2019 роки, схваленої  розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 29 листопада 2016 року № 597, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2017 року № 285, згідно з додатком.

       3. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації С.Гридіна.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики,  законності,  боротьби зі злочинністю, соціального  захисту  населення,  учасників  АТО та  членів їх сімей  (Ковальчук В.В.).

Голова ради                                                                        О.Дацюк

                                                                                             

    СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

    розпорядженя голови                                            рішення районної  ради                                 

    Здолбунівської районної                                       №437  від11 січня 2018року

    державної адміністрації                                         

    02 січня 2018 року №1

            

Зміна та доповнення до районної програми соціального захисту малозабезпечених громадян на 2017-2019 роки

 

         1.У тексті районної програми соціального захисту малозабезпечених громадян на 2017-2019 роки слово «малозабезпечені» у відповідних відмінках виключити.

         2.Розділ  «Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати» доповнити новими абзацами такого змісту:

«Матеріальна допомога надається громадянину, який має реєстрацію місця проживання у Здолбунівському районі (крім військовослужбовців прийнятих на військову службу  за контрактом  за направленням Здолбунівського райвійськкомату), один раз на календарний рік  одному з членів родини.

Матеріальна допомога на лікування, ліквідацію наслідків стихійного лиха, нещасного випадку, за наявності інших ускладнюючих обставин, надається громадянину, якщо середньомісячний сукупний дохід  сім’ї  з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує три прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб відповідно до чинного законодавства   станом на час подання заяви. До складу сім’ї  входять особи, які спільно проживають, мають взаємні права та обов’язки, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов.

Особам, які уклали контракт із Збройними Силами України, допомога виплачується у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Особам, що приймали участь а антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей  допомога виплачується в розмірі  500 грн., або в інших розмірах (у разі зміни), затверджених рішенням сесії районної ради.

Перелік документів, що додаються до заяви громадянина про надання матеріальної допомоги для осіб, які постійно проживають на території Здолбунівського району, перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха,   нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин, вимушено переміщеним громадянам до Здолбунівського району з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції:

- заява громадянина на ім’я голови районної державної адміністрації або голови районної ради про надання допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;

- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);

- акт обстеження   матеріально-побутових умов;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (картки платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;

- довідка відповідних установ (лікувальний заклад, підрозділ ДСНС тощо), які засвідчують підстави для надання допомоги, видана у поточному році.

       - довідка з місця проживання;

        - довідки про доходи усіх членів сім’ї за попередні 6 місяців до моменту звернення;

        - копія карткового (особистого) рахунку, відкритого у банківській установі (за наявності).

Для надання допомоги мобілізованим особам та їх  сім’ям, учасникам  антитерористичної операції, сім’ям  загиблих (померлих) та поранених, смерть, поранення,   захворювання  яких  пов’язані з виконанням завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньою участю в антитерористичній операції, які постійно проживають на території Здолбунівського району: 

- заява громадянина про надання допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;

- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (картки платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;

- довідка, що підтверджує участь у виконанні завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або участь в антитерористичній операції, видана уповноваженим органом Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами або  акт обстеження матеріально-побутових умов мобілізованої особи, особи задіяної у виконанні завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або довідка відповідного лікувального закладу;

- у разі факту смерті – копія свідоцтва про смерть з довідкою, що підтверджує причину смерті, яка наступила внаслідок  участі в антитерористичній операції, та документи, що підтверджують родинні стосунки відповідно до вимог чинного законодавства.

Для надання  допомоги громадянам, які   приймаються  на військову службу за контрактом за направленням Здолбунівського районного військового комісаріату: 

- заява громадянина про надання допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;

- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (картки платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;

- документи, що підтверджують прийняття громадянина на військову службу за контрактом, або довідка військового комісаріату відповідного зразка;

         - довідка з місця проживання;

        - копія карткового (особистого) рахунку, відкритого у банківській установі.

У разі подання заявником неповного пакету документів, розгляд даного звернення переноситься на наступне засідання комісії (за умови подання усіх необхідних документів), про що заявника повідомляється письмово.

Максимальний розмір матеріальної допомоги при розгляді на Комісії  складає три прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на дату звернення. 

У разі крайньої необхідності збільшення розміру матеріальної допомоги понад три прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб, питання її надання розглядається сесією районної ради без врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї заявника.

У випадку підтримки депутатами Здолбунівської районної ради у відкритому поіменному голосуванні, рішення про надання матеріальної допомоги є прийнятим. Сума коштів, виділена у якості матеріальної допомоги за рішенням сесії, не може перевищувати 20-ти прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на дату звернення.

Допомога не виплачується якщо заявник (особа, яка потребує матеріальної допомоги) перебуває на повному державному утриманні.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації  на підставі протоколу засідання комісії  шляхом перерахування коштів на карткові (особисті) рахунки громадян, відкритих у банківських установах або через відділення поштового зв’язку»

Заступник голови ради                              О.Бухало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання