Про районний бюджет на 2018 рік

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

                                Рішення                           

        від 22 грудня 2017 року                                                        № 433

Про районний бюджет

на 2018 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 515465292 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 514549987 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 915305 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 515465292 грн. в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 512491902 грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 2973390 грн, згідно з додатком № 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2058085 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2058085 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2058085 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 512491902 грн. та спеціальному фонду 2973390 грн згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  90000  гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 38986531 грн., згідно з додатком № 3-4 до цього рішення.

5.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 371771  гривня.

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити зміни перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (додаток 5).

               8. Затвердити формулу визначення обсягу видатків на 2018 рік на    дошкільну освіту та на утримання   палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів,  що передаються до міського, селищного та сільських бюджетів міжбюджетним трансфертом згідно з додатком № 7.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  765000 грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Здолбунівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації надати право укладати в установленому порядку угоди з Здолбунівським управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області про отримання позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у

натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів . 

Надати право районному фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

15. У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету  фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів .

16. Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2018 рік. Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

Розпорядникам коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

17. Надати право районній державній адміністрації протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з послідуючим затвердженням районною радою.

18. Делегувати повноваження органам місцевого самоврядування щодо утримання дошкільних навчальних закладів, закладів культури та передати іншу субвенцію міському, селищному та сільським бюджетам.

Затвердити формулу розподілу іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету.

   19.  Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною               частиною.

    20.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів .

 

      Голова районної ради                                                               О.Дацюк           

Посилання