Про підтримку звернення громадської організації «Спілка пасічників міста Рівного і Рівненського району» та інших громадських організацій до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України  щодо застосування пестицидів та отрутохімікатів

УКРАЇНА

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РІШЕННЯ 

від 23 травня 2018 року                                                   №491

Про підтримку звернення громадської організації

«Спілка пасічників міста Рівного і Рівненського району»

та інших громадських організацій до Кабінету Міністрів

України та Верховної Ради України  щодо застосування

пестицидів та отрутохімікатів

Керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійною комісією та президією районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення громадської організації «Спілка пасічників міста Рівного і Рівненського району» та інших громадських організацій до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо застосування пестицидів та отрутохімікатів (звернення додається).

2. Голові районної ради забезпечити направлення цього рішення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

 3.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислової політики, земельних відносин, розвитку села та охорони навколишнього середовища (О.Данилюк).

Голова ради                                                            О.Дацюк

                         

             ЗВЕРНЕННЯ

Спілки  пасічників  міста  Рівного  і  Рівненського району  до  Кабінету  Міністрів України стосовно  прийняття  рішення  про  заборону  застосування  пестицидів  і 

агрохімікатів  навколо  міста  Рівного  шляхом  запровадження  20-ти кілометрової  буферної  захисної  (санітарно-захисної) зони

 

      Спілка  пасічників  міста  Рівного  і  Рівненського  району  за  підтримки  35  громадських  організацій,  політичних  партій  і  рухів  та  підприємств  звернулася  до Рівненської  обласної  ради,   зокрема  до голови  обласної  ради  та   голів   4  постійних комісій,  з  вимогою  запровадити  навколо  міста  Рівного  20–ти  кілометрову  буферну захисну  зону,  на  якій  буде  заборонено  застосування  пестицидів  і  агрохімікатів.

   Спілка  пасічників  акцентує  увагу на  високому  рівні  захворюваності   населення  на  рак у  місті  Рівному,  що  перевищує  в  4–  разів  рівень  захворюваності  в  північних  районах області,  які  постраждали   в  1986  році  від  радіаційного  забруднення.

     До  звернення  додається  обгрунтування  на  10  аркушах,  в  якому  детально  описана екологічна  ситуація,  яка  склалася  внаслідок  безконтрольного  та  надмірного  застосування пестицидів  і  агрохімікатів  на  приміських  полях,  та  її потужний  негативний  вплив  на здоров’я  мешканців  приміських  сіл  та  міста  Рівного.  В  матеріалах  обгрунтування  вказано на  високий  рівень  розораності  земель  навколо  Рівного,  відсутність  приміських  парків, полезахисних  лісосмуг,  що  все  разом  сприяє  безперешкодному  потраплянню отруйних хімічних  речовин    в  міське  повітря.

  Відповідно  до  Наказу  Міністерства  аграрної  політики  №280  від  20. 08. 2003 р. «Про затвердження  Концепції  збалансованого  розвитку  агроекосистем  в  Україні»  передбачено зменшення  площ  ріллі  до  37 – 41%  території  країни,  збільшення  площ  сіножатей  і пасовищ,   розширення  площ  полезахисних  лісосмуг  та  інших  захисних  насаджень  до науково  обгрунтованих  показників. На  даний  час  розораність  земель  в  Україні  складає понад  70%.

     Наказом  передбачено  широке  впровадження  екологічно  збалансованих  технологій  у сільському  господарстві  та  підтримку  розвитку  біологічного  землеробства.   Всі  заходи, що  затверджені  в  даній  Концепції,  спрямовані  на забезпечення  екологічної  безпеки  і рівноваги  території,  що  в  свою  чергу  мало б покращити  якість  природного  середовища та  умови  життя  людини.

      Науковцями  доведений  прямий  зв’язок  між   кількістю  використаних  отрутохімікатів  на конкретних  територіях  та  показниками  смертності,  онкологічної,  серцево-судинної, інфекційної  та  іншої  захворюваності  населення.

Відповідно  до  матеріалів  доповіді  на   34  сесії  Генеральної  Асамблеї  ООН    пестициди мають  катастрофічний  вплив  на  навколишнє  середовище,  здоров’я  людей  та  на суспільство  вцілому.   Пестициди  викликають  захворюваність  на  рак,  гормональні порушення,  вади  розвитку,  безпліддя,  порушення  центральної  нервової  системи  та ін. 

     Останні  дані  свідчать  про  те  що  вплив  пестицидів  на  вагітних  жінок  призводить  до підвищеного  ризику  дитячої  лейкемії  та  інших  форм  раку.

ООН  закликає  світ  відмовитися  від  пестицидів  шляхом  поступового скорочення  їх застосування  до  повної  відмови  від  них  та  запроваджувати  перехід  на  біологічні  методи захисту  рослин.

  Місто  Рівне  -  це  «місто  серед  поля».  Навколо  нього  зосереджені  великі  площі с/г угідь,  на   яких  вирощуються  монотонні  технічні  культури  і  які  від  7  до  11  разів  за період  вегетації  обробляються  пестицидами,  що    вкрай  негативно  впливає  на  здоров’я мешканців  приміських  сіл  та  міста.   Протягом  останніх  років  від  мешканців  приміських сіл  масово  надходили  звернення  до  органів   виконавчої  влади,  обласної  ради, контролюючих  інстанцій  та  правоохоронних  органів  про  погіршення  здоров’я,  а  особливо в  малолітніх  дітей,  внаслідок  застосування  пестицидів  агрохолдингами.

      Рівненська  область  є  однією  з  трьох  найбільш  постраждалих  від  наслідків  аварії  на ЧАЕС.   Північна  частина  області, а  це  приблизно  55%  території  сильно  забруднена радіонуклідами.  В  південній  частині,  особливо  в  приміському   густозаселеному  регіоні, агрохолдингами  інтесивно  застосовуються  пестициди.  Ведення  сільського  гоподарства  із застосуванням  хімічних  засобів  захисту  рослин  в  екологічно  ураженому  довкіллі загрожує  екологічній  безпеці,  і   таке   додаткове  навантаження  на  екологічно  уражену екосистему  може  тільки  посилити  негативні  процеси.

      Спілка  пасічників  та  35  громадських  організацій,  політичних  партій  і  рухів  та підприємств  вкрай  стурбовані  ситуацією яка  склалася в області, а зокрема  в  приміському регіоні,  у  зв’язку  із  застосуванням  пестицидів  і  агрохімікатів  та  високим  рівнем захворюваності  на  рак  в  місті  Рівному,  який  за  даними  обласного  управління  охорони здоров’я  за  2017  рік  становить   1168  випадків  на  10000  жителів   міста.  Тобто  кожен  8 –й  -  9 – й   мешканець  хворий  на  рак.                Зважаючи  на  те,  що  в  Україні  людина вважається  найвищою  соціальною  цінністю,  слід  вжити  негайних  та  ефективних  заходів щодо відвернення  негативного  впливу  пестицидів  на  її  здоров’я.

      Відповідно  до   3 ст.  Закону  України  «Про  пестициди  і  агрохімікати» -

основними  принципами  державної  політики  в  сфері  застосування  пестицидів  і агрохімікатів  є: 

        приорітетність  збереження  здоров’я  людини  і  охорони  навколишнього  природного середовища  по  відношенню  до  економічного  ефекту  від  застосування  пестицидів  і агрохімікатів;

        мінімалізація  використання  пестицидів  за  рахунок  впровадження  біологічного землеробства  та  інших  екологічно  безпечних  нехімічних  методів  захисту  рослин.

      З  метою  забезпечення   конституційного   права  на  безпечне  для  життя  та  здоров’я довкілля  мешканців  Рівного  та  густозаселених  приміських  територій,  для  зменшення негативного  впливу  пестицидів  і  агрохімікатів  на  навколишнє  природне  середовище  та здоров’я  людей,  Спілка  пасічників  міста  Рівного  і  Рівненського  району   за  підтримки  35 громадських  організацій,  політичних  партій  і  рухів  та  підприємств  звертається   до Кабінету   Міністрів  України  з  наступними  пропозиціями:

  1. Задіяти  всі  правові  механізми  для   невідкладного  запровадження  буферної  захисної (санітарно – захисної)   зони  завширшки   20  кілометрів  навколо  міста  Рівного,  на якій  буде  заборонено  застосування  пестицидів  і  агрохімікатів   (за  винятком  присадибних  ділянок  та  городів).

      2.  Посприяти   впровадженню  на  визначеній  території  органічного   землеробства  та  технологій  екологічно  безпечних  нехімічних  методів   захисту  рослин. 

За  дорученням   зборів  Спілки  пасічників       міста  Рівного  і  Рівненського  району                                                

Голова  Спілки  пасічників                                                               Лимар  Б. Ф.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання