Про звернення депутатів Здолбунівської районної ради Рівненської області до Прем'єр - Міністра  України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія  А.В. та народних депутатів України щодо запобігання  знищенню в Україні екстренної медичн

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 травня  2018 року                                                     № 498

Про звернення депутатів Здолбунівської районної ради

Рівненської області до Прем'єр - Міністра  України Гройсмана В.Б.,

Голови Верховної Ради України Парубія  А.В. та народних депутатів

України щодо  запобігання  знищенню в Україні екстренної медичної допомоги,

збільшення оплати праці працівникам системи екстренної медичної допомоги,

збільшення медичної субвенції з Державного бюджету України на 2018 рік

 

      Розглянувши звернення фракції «Об’єднання «Самопоміч» Здолбунівської районної ради до Прем'єр - Міністра  України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія  А.В. та народних депутатів України щодо  запобігання  знищенню в Україні екстренної медичної допомоги, збільшення оплати праці працівникам системи екстренної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції з Державного бюджету України на 2018 рік, керуючись Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити текст звернення депутатів Здолбунівської районної ради Рівненської області до Прем'єр - Міністра  України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія  А.В. та народних депутатів України щодо  запобігання  знищенню в Україні екстренної медичної допомоги, збільшення оплати праці працівникам системи екстренної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції з Державного бюджету України на 2018 рік (текст звернення додається).

2. Направити рішення до Кабінету Міністрів  та Верховної Ради України

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення (Єнич Н.А.)

  Голова ради                                                                  О.Дацюк

                              

ЗВЕРНЕННЯ

 депутатів Здолбунівської районної ради Рівненської області до Прем'єр - Міністра  України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія  А.В. та народних депутатів України щодо запобігання знищенню в Україні екстреної медичної допомоги, збільшення оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції Державного бюджету України на 2018 рік

Ми, депутати Здолбунівської районної ради, усвідомлюючи особливу відповідальність щодо здійснення ефективних змін у всіх ланках медичної допомоги, не можемо осторонь спостерігати за загрозливою ситуацією навколо функціонування екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2018 році, яка торкається і членів нашої територіальної громади.

Адже, незважаючи на те, що реформа у цій сфері була розпочата ще 5 років тому із прийняттям у 2013 році закону України "Про екстрену медичну допомогу", стан матеріально-технічного оснащення не зазнав суттєвого покращення, а рівень оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги (ЕМД) взагалі знизився.

У більшості центрів ЕМД 60-70% санітарного транспорту та медичного обладнання, яким він укомплектований, є застарілим та підлягає заміні. Через брак фінансування засобами автономного зв’язку (сучасними радіостанціями) не укомплектована жодна бригада ЕМД в Україні, що негативно впливає на ефективність організації роботи бригад, не забезпечує контроль за витратами паливно-мастильних матеріалів тощо

Хронічне недофінансування охорони здоров'я призвело до значного дефіциту кадрів у службі ЕМД. Лікарські бригади постійно скорочуються, — в деяких областях їх залишилося не більше 5%. На виклики зазвичай виїжджають фельдшер і водій. Чиновники вважають надмірною розкішшю виїзд лікарської бригади до пацієнта.

Постійна економія бюджетних коштів у центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф змушує в першу чергу скорочувати видатки на виплату заробітної плати, зокрема шляхом скорочення чисельності (штату) працівників, переведення працівників на роботу на умовах неповного робочого часу (0,25, 0,5, 0,75 ставки), систематичне (масове) надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, скасування доплат та надбавок без фактичної зміни істотних умов праці тощо

Це в той час як середнє навантаження на загально-лікарську або фельдшерську бригаду на добу становить 14 – 17 виїздів. Бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги за викликами громадян виконується близько 8,98 млн. виїздів до хворих в рік, з них близько 500 тисяч звернень є необґрунтованими.

Тому особливо гостро сприймається несправедливий розрахунок оплати праці щодо фахівців системи ЕМД, який як і іншим медикам  розраховується, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 гривень), тобто менше мінімальної заробітної плати. Незважаючи на те, що з 1 січня 2018 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 3723 гривні.

Більше того, Законом України «Про екстрену медичну допомогу» (стаття 11) було встановлено право медичних працівників системи ЕМД на підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, матеріальну допомогу тощо.

Водночас, наявний фонд заробітної плати для працівників системи ЕМД не дає можливості забезпечити їм виплату встановлених законодавством надбавок та інших фінансових заохочень у повному обсязі відповідно до законодавства, через дефіцит коштів, які щорічно виділяються державою на ці цілі.

Тому сьогодні спостерігаємо ситуацію, коли лікар-інтерн, випускниця медичного коледжу та простий робітник (двірник, сторож, прибиральник тощо) отримують практично однакову заробітну плату, тобто мінімальну. "Зрівнялівка" оплати праці не лише принижує гідність кваліфікованих лікарів системи ЕМД, але й є загрожує знищенням системи ЕМД в цілому.

Серед основних причин такої ситуації щодо функціонування системи ЕМД можна назвати наступні:

- відсутність окремої бюджетної програми на фінансування ЕМД в межах медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- відсутність фінансування з Державного бюджету України програм розвитку екстреної медичної допомоги;

- недостатній рівень фінансування фонду оплати праці центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що унеможливлює виплату всіх належних доплат та надбавок, спричиняє «зрівнялівку» в оплаті праці працівників медичної галузі.

 Належне забезпечення системи екстреної медичної допомоги веде до щорічного збереження життя понад 10 тис. громадян, здоров’я та працездатності понад 200 тис. осіб, сприяє запобіганню інвалідності у понад 30 тис. осіб, переважно працездатного та репродуктивного віку. Тобто кожний рік ці працездатні громадяни зроблять свій внесок у ВВП та зможуть утримати 200 тис. пенсіонерів.

Зважаючи на вище викладене та з метою запобігання знищенню системи ЕМД, збереження належного кадрового забезпечення  центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

ПРОСИМО

1. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Державного бюджету України на 2018 рік передбачивши:

- збільшення медичної субвенції для забезпечення у повному обсязі потреб фонду оплати праці для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- фінансування діяльності екстреної медичної допомоги за окремою бюджетною програмою (в межах медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).

- виділення додаткових коштів на програми розвитку екстреної медичної допомоги ( побудову єдиних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;  закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту типу В та типу С;  оснащення оперативно - диспетчерської служби центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф засобами конверційного (цифрового) радіозв’язку;  закупівлю сучасних манекенів для оснащення навчально-тренувальних відділів центрів ЕМД та МК з метою забезпечення достатнього та якісного навчання медичних та немедичних фахівців тощо).

2. Внести зміни до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 щодо встановлення більш високих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери - працівників системи екстреної медичної допомоги;

СХВАЛЕНО

Рішення

Здолбунівської районної ради

від 23 травня 2018 року №498

Посилання