Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах, що належать до комунальної власності Здолбунівського району

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

РІШЕННЯ проект

   від “__”_____________ 2018 року                                                          № ____          

 

Про затвердження Положення про порядок

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних

дощок на об’єктах, що належать до комунальної

власності Здолбунівського району

 

Відповідно до п. 20 статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Верховної Ради України  «Про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових» від 21.02.2017 № 1857-VIII, Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів, затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 № 231/806 за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах, що належать до комунальної власності Здолбунівського району згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молодіжної політики, фізичної культури та спорту (Єнич Н.А.).

 

 Голова ради                                                                                           О. Дацюк

                                                                           Додаток

до рішення районної

№____від  ____________

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах,  що належать до комунальної  власності Здолбунівського району

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах, що належать до комунальної власності Здолбунівського району (надалі – Положення) визначає:

- порядок розгляду та вирішення питань про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах;

- правила встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах;

- порядок обліку пам’ятних знаків та меморіальних дощок і відповідальність за їх стан та збереження.

1.2. Встановлення меморіальних дощок та інших пам’ятних знаків на об’єктах є однією з форм увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, популяризації видатних фактів історії України та Здолбунівського району, що відображають звершення та надбання в ім’я Вітчизни та рідного краю, формування історичної свідомості народу, сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

2. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ ТА МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК

2.1. Встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків на честь фізичних осіб,  здійснюється з метою увічнення пам’яті про осіб –  вихідців з Здолбунівського району, які:

1) внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України, а також у розвиток і підтримку Здолбунівщини;

2) здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини, рідного краю;

3) зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, духовності та інших сфер суспільного життя України, Здолбунівського району.

2.2. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах здійснюється, як правило, не раніше ніж через 1 рік після смерті особи, пам’ять якої увічнюється. За наявності вмотивованого обґрунтування, рішенням Здолбунівської районної ради цей термін може бути скорочено.

2.3. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок відбувається з метою:

1) популяризації видатних фактів історії Здолбунівщини та України, що відображають звершення та надбання в ім’я краю та держави;

2) формування історичної свідомості громади Володарського району;

3) сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя Здолбунівського району.

2.4. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах здійснюється лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу підприємства, установи – балансоутримувачів приміщення (території), на яких пропонується встановити пам’ятний знак, меморіальну дошку.

Проведення громадського обговорення під час розгляду питань про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах здійснюється ініціатором з максимальним залученням громадян для об’єктивного розгляду питання.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ І МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК НА ОБ’ЄКТАХ

3.1. Клопотання з пропозиціями щодо встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах (надалі – Клопотання) можуть вносити до Здолбунівської районної ради:

- постійні комісії районної ради;

- депутати  районної ради;

- Здолбунівська районна державна адміністрація та органи місцевого самоврядування району;

- інші державні органи;

- трудові колективи підприємств, установ, організацій;

- громадські організації та інші об’єднання громадян;

- юридичні особи;

- політичні партії;

- органи самоорганізації населення;

- фізичні особи.

3.2. Клопотання повинно містити:

-обґрунтування доцільності встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах;

- пропозицію місця розташування меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків;

- назви юридичних осіб чи об’єктів, на територіях (приміщеннях) яких пропонується встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків.

3.3. До Клопотання додається:

- інформаційна довідка про фізичну особу, ювілейну, святкову чи історичну дату або подію, меморіальну дошку чи пам’ятний знак на честь якої пропонується встановити. Також можуть бути додані копії документів, що підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам’ять якої увічнюється;

- розрахунок витрат із зазначенням, за рахунок яких коштів буде здійснюватись фінансування виготовлення та встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків на об’єктах;

- пропозиції щодо ескізу меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку і тексту напису;

-погодження балансоутримувача об’єкта (у випадку, коли балансоутримувач не є ініціатором пропозиції щодо встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку на такому об’єкті);

- погодження відповідного органу, якщо об’єкти, на яких пропонується встановлення меморіальних дошок чи інших пам’ятних знаків, віднесені до пам’яток архітектури;

- згода відповідного трудового колективу на встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку;

- протокол проведення громадського обговорення.

У разі якщо у фізичної особи, на честь якої планується встановити меморіальну дошку або інший пам’ятний знак є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода.

3.4. Отримане Клопотання з пропозиціями щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок підлягає попередньому розгляду відповідною профільною постійною комісією районної ради (з питань соціально-економічного, агропромислового розвитку, гуманітарної сфери та комунальної власності), із залученням до  розгляду Клопотання ініціаторів, балансоутримувача об’єкта (у випадку, коли балансоутримувач не є ініціатором пропозиції щодо встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку на такому об’єкті, представників  відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури, відділу культури Здолбунівської райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної, сільських рад, представників громадсько-політичного активу Здолбунівського району, інших осіб, запропонованих  ініціаторами встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок.

3.5. За результатами розгляду Клопотання та документів, що до нього додаються, відповідна профільна постійна комісія надає висновки та рекомендації, із врахуванням яких голова районної ради (у випадках відсутності, чи неможливості виконання обов’язків – заступник голови районної ради) включає до проекту порядку денного питання про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок.

3.6. Розгляд Клопотання про встановлення меморіальних дошок, інших пам’ятних знаків на об’єкти може бути зупинений у разі, якщо:

1) Клопотання внесено без документів, передбачених пунктом 3.3 цього Положення;

2) під час розгляду документів виявлені неточності;

3) обґрунтування, що міститься у Клопотанні, не відповідає підставам та умовам, визначеним у розділі 2 цього Положення.

Про зупинення розгляду Клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах повідомляється суб’єкт, який вніс це Клопотання та ініціатор розгляду питання.

Розгляд Клопотання поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.

3.7. У разі якщо обставини, передбачені пунктом 3.6 цього Положення, які є перешкодою для розгляду Клопотання, не будуть усунені протягом 15 робочих днів, зазначене Клопотання вважається таким, що не внесено.

3.8. Клопотання про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах не розглядається у випадках:

1) якщо встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок планується на об’єктах, що не належать до спільної власності територіальних громад Здолбунівського району;

2) коли встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок не відповідає вимогам пунктів 2.1, 2.2 цього Положення;

3) у випадках, коли пам’ятний знак чи меморіальна дошка стосуються увіковіченню пам’яті осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, а також, якщо дії таких осіб пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або, зокрема, у Здолбунівському районі, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім меморіальних дощок та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури).

3.9. За результатами розгляду Клопотання та доданих до нього документів, а також на підставі висновків і рекомендацій відповідної профільної постійної комісії сесія Здолбунівської районної ради приймає рішення про встановлення меморіальної дошки чи пам’ятного знаку на об’єкті (території).

 

4. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ І МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК НА ОБ’ЄКТАХ

 

4.1. Написи на пам’ятних знаках та меморіальних дошках здійснюються українською мовою в простій стислій формі та без скорочень. Написи на пам’ятних знаках та меморіальних дошках, пов’язаних з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.

4.2. Знесення, переміщення та заміна пам’ятних знаків та меморіальних дошок здійснюється у такому ж порядку як і їх встановлення у відповідності з чинним законодавством України. У поданні про знесення, переміщення чи заміну пам’ятних знаків та меморіальних дощок обов’язково зазначається обґрунтування.

4.3. Юридичні особи,  на балансі яких перебуває  майно (об’єкти) спільної власності територіальних громад Здолбунівського району,  на яких встановлені пам’ятні знаки чи меморіальні дошки зобов’язані:

1) прийняти на баланс меморіальні дошки чи інші пам’ятні знаки;

2) забезпечувати збереження в належному стані меморіальних дошок та пам’ятних знаків, що перебувають у них на балансі;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

4.4. Виготовлення та встановлення меморіальних дощок чи інших пам’ятних знаків здійснюється, як правило, за рахунок власних і (або) залучених коштів ініціатора увічнення.

4.5. На підставі рекомендацій відповідної профільної постійної комісії, меморіальні дошки чи інші пам’ятні знаки можуть встановлюватися за рахунок коштів районного бюджету в рамках відповідних цільових програм.

4.6. Ініціатор або балансоутримувач об’єкту здійснює (за потреби) заходи з приведення до належного стану території, фасаду будівлі на якій має бути встановлено меморіальну дошку чи інший пам’ятний знак.

5. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ ТА МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ СТАН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

5.1. Після встановлення меморіальна дошка чи інший пам’ятний знак є невід’ємним художньо-архітектурним елементом будівлі (об’єкту).

5.2. Всі меморіальні дошки чи інші пам’ятні знаки, встановлені на об’єктах підлягають обов’язковому обліку.

5.3. Облік здійснює балансоутримувач відповідного об’єкту.

Облікова інформація має містити:

- копію рішення про встановлення пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- копію затвердженого тексту напису;

- копію затвердженого ескізу (проекту);

- фотографію пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

-відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знака чи меморіальної дошки.

5.4. Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан пам’ятних знаків та меморіальних дощок покладається на балансоутримувачів відповідних об’єктів.

        Підготувала рішення:                                                                  

начальник відділу культури

і туризму райдержадміністрації                                                   Е. Стеценко

Посилання