Про делегування повноважень відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від “__”_____________ 2018 року                                                          №____

Про делегування повноважень

відділу освіти Здолбунівської

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 62, 66 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 23 Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районна рада

              В И Р І Ш И Л А :

1.  Делегувати відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації на період до утворення у районі об’єднаних територіальних громад такі повноваження щодо управління закладами освіти району, засновником яких є Здолбунівська районна рада:

  1. Укладати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
  2. Розривати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
  3. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
  4. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
  5. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
  6. Забезпечити створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  7. Здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
  8. Вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
  9.  Забезпечувати підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
  10. Забезпечити оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також переліку і вартості товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;

1.11. Планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;

1.12. Нести відповідальність за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;

1.13.  Забезпечуати доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;

1.14.  Реалізувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти;

1.15.  Здійснювати інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань  економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Пасічник.М.В) та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики,  фізкультури і спорту (Єнич Н.А.).

 

Голова   ради                                                                                О. Дацюк

Проект рішення підготував

начальник відділу освіти РДА                        І.В.Антонюк

Посилання