Інформує Головне управління статистики у Рівненській області

До Дня туризму

У 2017р. в області діяло 66 суб’єктів туристичної діяльності, з яких 26 – юридичні особи, 40 – фізичні особи-підприємці. Протягом року ними реалізовано 6494 туристичні путівки вартістю 130,3 млн.грн та тривалістю   84,3 тис. туроднів.

Кількість туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності, склала 11,2 тис. осіб, з них 20,8% становили діти віком до 17 років.

Упродовж 2017р. за межами території України подорожували  9,8 тис. осіб, які побували у 42 країнах світу. Найбільшою популярністю користувалися Туреччина (37,2% виїзних туристів), Єгипет (32,7%), Болгарія (4,6%).

Пріоритетним напрямом для всіх категорій туристів були дозвілля та відпочинок, які обрали 99,6% їх загальної кількості. В екскурсіях взяли участь  3 тис. осіб.

Серед штатних працівників туристичних агенцій та операторів області 40,7% становлять фахівці зі спеціальною освітою в галузі туризму.

До Всеукраїнського Дня бібліотек

У 2017р. в Рівненській області функціонувала 591 бібліотека, серед яких 490 – у сільській місцевості. Бібліотечний фонд містить 8,3 млн. примірників, з яких 39,7 тис. – на електронних носіях та аудіовізуальні видання.

Майже 65% бібліотечного фонду області на українській мові, 34,6% – на російській мові і лише незначна частина – на інших мовах.

Послугами бібліотек скористалося 445 тис. читачів, з них 168,8 тис.– читачі у віці до 18 років. Упродовж 2017р. кожному читачу в середньому було видано 22 примірники книжок та журналів.

На кінець 2017р. у бібліотеках області працювало 1108 працівників, з яких 534 мають повну вищу спеціальну освіту.

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–липні 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 1159,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1429 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 737 та 692 особи).

Природний рух населення області у січні–липні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–липнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 7757 осіб, померлих – 8494 особи.

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2018р. становила   2,5 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,9% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2018р. становила 3345. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у серпні 2018р. становив 2047 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у серпні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,0%, з початку року – 103,6%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у серпні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,1%, з початку року – 103,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання