Про проведення інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, матеріалів та інших матеріальних цінностей

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

          

 

м.Здолбунів                                                              30 листопада 2018  року  №50

 

Про проведення інвентаризації

основних засобів,  інших необоротних

матеріальних активів, матеріалів та

інших матеріальних цінностей

 

         Згідно ст.10 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, п.12 Порядку надання фінансової звітності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р. №419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879, та з метою підготовки до складання фінансової річної звітності, підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності :

1. Створити інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації основних засобів,  інших необоротних активів, матеріалів та інших матеріальних цінностей, у складі:

Бухало О.П. – голова інвентаризаційної комісії, заступник голови районної ради

Біндюк Н.О. – керуюча справами виконавчого апарату

Бойко В.М. – начальник відділу з питань бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

Середюк С.М. – головний спеціаліст  з питань бухгалтерського обліку і звітності

Герасимчук О.В. – начальник відділу з питань діловодства та господарського забезпечення

2. Інвентаризаційній комісії провести інвентаризацію основних засобів, необоротних активів, матеріалів та інших матеріальних цінностей.

3. Інвентаризацію провести у відповідності з чинним законодавством України.

4. Інвентаризацію розпочати о 9.00 год. і закінчити о 17.00 год. 30 листопада 2018 року.

 

Голова ради                                                                           О. Дацюк

 

Посилання