Про районний бюджет Здолбунівського району на 2019 рік

У К Р А Ї Н А
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
                                             
РІШЕННЯ
19 грудня  2018 року                                           № 588
 
Про районний бюджет
Здолбунівського району

  на 2019 рік
Керуючись  Бюджетним  кодексом України,  пунктом  17 частини  1 статті  43 Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”, Законом України  „Про Державний бюджет України на 2019 рік”,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:              
1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету у сумі 470 424 174 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 469 007 174 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 417 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі  470 424 174 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 467 857 413 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 566 761 гривень;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 1 149 761 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 1 149 761 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 90 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 298 486 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного  бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Надати право районній державній адміністрації протягом 2019 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з послідуючим затвердженням районною радою.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 663 200 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 103-2, 103-4, 103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71,  пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частинами 1, 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 1 статті 89 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
частина 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 3 пункту 8 цього рішення);
9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Здолбунівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
Фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації надати право укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Здолбунівському районі Рівненської області про отримання позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів. 
Надати право фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету  фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації  після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів .
 13. Делегувати повноваження органам місцевого самоврядування щодо утримання дошкільних навчальних закладів, закладів культури та передати іншу субвенцію міському, селищному та сільським бюджетам. Затвердити формулу розподілу іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
          14. Пояснення головних розпорядників коштів районного бюджету до проекту рішення районної ради  про районний бюджет та проекту рішення районної ради про внесення змін до  районного бюджету, яке подається постійній комісії з питань бюджету та фінансів районної ради має містити напрям розподілу коштів за економічною ознакою та розпорядниками коштів нижчого рівня,  які їм підпорядковані.
        15.Бюджетні призначення, які затверджені рішенням районної ради з визначенням цільового призначення, а також капітальні видатки (крім видатків на будівництво та реконструкцію) розподіляються головними розпорядниками коштів за економічною ознакою та розпорядниками коштів нижчого рівня, які їм підпорядковані за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів районної ради.
       16. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
        17. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною               частиною.
       18. Рішення  оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття у Здолбунівській районній громадсько-політичній газеті «Нове життя».
       19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів .
  Голова районної ради                                                             О.Дацюк                           

Посилання