Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради та передавального  акта Здолбунівської центральної районної лікарні

 

 

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

     РІШЕННЯ

 

від 28 грудня 2018 року

 

№ 608

 

 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного

підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня»

Здолбунівської районної ради та передавального  акта

Здолбунівської центральної районної лікарні

Відповідно до статтей 52-54, 57-58, 78, Господарського кодексу України, статтей 89, 107, 108 Цивільного кодексу України, статтей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», на підставі рішення Здолбунівської районної ради від 24.10.2018 р. № 574 «Про реорганізацію Здолбунівської центральної районної лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради, за погодженням з постійними комісіями та президією, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради, що додається.

2. Затвердити передавальний акт Здолбунівської центральної районної лікарні правонаступнику усього майна, майнових прав та обов’язків комунальному некомерційному підприємству «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради, що додається.

3. Взяти до уваги, що трудові відносини з Сухляком Владиславом Олеговичем на посаді головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради продовжуються.

4. Доручити голові Здолбунівської районної ради укласти додаткову угоду до контракту з головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради відповідно до вимог чинного законодавства України, що додається.

5. Уповноважити голову комісії з реорганізації Здолбунівської центральної районної лікарні, Сухляка Владислава Олеговича, подавати та отримувати від державного реєстратора необхідні документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи «Здолбунівська центральна районна лікарня» та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи «Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської ради» в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (Жовтанюк І Б.), постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту (Єнич Н. А.) та постійну комісію з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Пасічник М.В).

Голова ради      Олег Дацюк              

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Здолбунівської районної ради

від 28 грудня 2018 року

№608.

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Здолбунів – 2018 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
 2. Підприємство створене за рішенням Здолбунівської районної ради Рівненської області від 28 грудня 2018 року № 608 (34 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я Здолбунівської центральної районної лікарні у комунальне некомерційне підприємство. Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад Здолбунівського району в особі Здолбунівської районної ради Рівненської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Здолбунівської центральної районної лікарні.

 1. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району.
 2. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади Здолбунівського району в особі Здолбунівської районної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
 3. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 5. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
 6. Підприємство у своїх діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
 1. Найменування:
  1. Повне найменування – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
  2. Скорочене найменування Підприємства – КНП «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦРЛ».

         2.2. Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, 1, м. Здолбунів, Рівненська область, 35700.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
 2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
  1. Здійснення медичної практики.
  2. Створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.
  3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду.
  4. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).
  5. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.
  6. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
  7. Своєчасне та якісне проведення лікування з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики лікування.
  8. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з нормативами надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
  9. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим у межах затверджених МОЗ України, що забезпечують формування державної політики у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів, медичних стандартів, а також передбачених законом інших норм, правил та нормативів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я.
  10. Цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та пологовому періодах, які доставляються бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги ті іншими транспортними засобами, або звертаються безпосередньо у приймальне відділення, в тому числі за направленням поліклініки лікарні або інших закладів охорони здоров’я.
  11. Організація надання невідкладної медичної допомоги відповідно до законодавства України.
  12. Організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та відповідно до стану хворих чи потерпілих, діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація за показниками.
  13. Забезпечення пацієнтів медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань та рівня лікарні, в умовах цілодобового стаціонару.
  14. Подання обґрунтованих пропозицій щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі лікарні.
  15. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров’я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій щодо їх покращення.
  16. Розробка та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.
  17. Організація підготовки та перепідготовки, підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу лікарні.
  18. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності.
  19. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.
  20. Проведення профілактичних оглядів, у тому числі населення із інших територіальних громад на підставі укладених договорів із такими територіальними громадами.
  21. Обслуговування спортивних змагань на платній основі на підставі укладених договорів.
  22. Виробництво лікарських засобів.
  23. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
  24. Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.
  25. Видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання).
  26. Видавництво учбової та монографічної літератури.
  27. Навчально-методична, науково-дослідницька робота.
  28. Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.
  29. Надання інших платних медичних та пов’язаних з ними послуг населенню та юридичним особам, які не включені до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України, але потреба у яких виникає у населення та юридичних осіб.
  30. Здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
 3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
 5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в цьому Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад Здолбунівського району, на праві оперативного управління.
 3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
 4. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном та коштами, відповідно до чинного законодавства України, крім основних фондів.
 5. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.
 6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державних влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
 7. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 8. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 9. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 10. Підприємство може приймати участь в державно-приватному партнерстві шляхом укладання договорів із фізичними та юридичними особами на користування на платній основі їхнім обладнанням, технікою, реактивами та іншим майном і товарно-матеріальними цінностями, в тому числі визначати оплату у відсотковому відношенні до вартості, що надаються Підприємством, на такому обладнанні згідно з умовами укладеного договору.
 11. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
 12. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 13. Підприємство за рішенням Засновника має право створювати госпрозрахункові підрозділи, Положення про які затверджуються головним лікарем Підприємства.
 14. Підприємство за рішенням Засновника має право створювати благодійні фонди, установчі документи яких затверджуються головним лікарем Підприємства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника, крім випадків, передбачених цим Статутом та/або нормативно-правовими актами Засновника, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

 1. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
  1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
  2. Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти).
  3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
  4. Цільові кошти.
  5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
  6. Кредити банків.
  7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
  8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
  9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
  10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадах, передбачених законодавством України.

 1. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 (одна тисяча) гривень і формується за рахунок грошового внеску Засновника на протязі одного року з дати державної реєстрації цього Статуту.
 2. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 3. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України, рішень Засновника та цього Статуту.
 4. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
 5. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.
 6. Підприємство надає медичні послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за фіксованими державними цінами.
 7. Підприємство зобов’язане виконувати завдання Засновника, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.
 8. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з її діяльністю:

- амортизаційний фонд;

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- резервний фонд.

 1. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів визначаються Положенням про такі фонди, затвердженим Засновником.
 2. Інші особливості господарської та соціальної діяльності Підприємства визначаються законом.
 3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є виконання фінансового плану.
 4. Частка чистого прибутку Підприємства може скеровуватися до Резервного фонду.
 5. Решта чистого  прибутку, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, тощо використовується Підприємством для цілей статутної діяльності.
 6. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених договорів, заподіяння шкоди.
 7. Особливості фінансового забезпечення Підприємства:
  1. Громадянам, які постійно проживають на території Здолбунівського району Рівненської області та в м. Здолбунів Рівненської області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, Підприємство надає безоплатно за рахунок фінансових ресурсів бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, а після створення на їх території об’єднаної територіальної громади чи громад (ОТГ) – згідно з умовами договору, укладеного між Підприємством та ОТГ.
  2. Питання про компенсацію собівартості витрат Підприємства на надання послуг, не пов’язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладному стані, безпритульним особам та особам без постійного місця проживання вирішується Органом управління щоквартально відповідно до наданих послуг.
  3. Вартість платних послуг, що входять до встановленого Кабінетом Міністрів України Переліку, затверджуються наказом Головного лікаря згідно чинного законодавства, та відшкодовуються за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.
  4. Вартість медичних послуг, наданих Підприємством у зв’язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом. Вартість медичних послуг Підприємства, наданих особам застрахованим в інших страхових фондах, відшкодовується згідно норм чинного законодавства.
  5. Вартість послуг Підприємства, пов’язаних з наданням медичної допомоги інвалідам в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів.
  6. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених відповідними законами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та постановами Кабінету Міністрів України. Підприємство може укладати договори з іноземними та національними страховими компаніями на відшкодування вартості наданої медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, застрахованим у таких страхових компаніях.
  7. У разі залучення Підприємства до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, обласного, районного та міських бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.
  8. У разі залучення Підприємства до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного бюджету України чи обласного та/або районного бюджетів в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Підприємство має право:
  1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
  2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
  3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
  4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
  5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
  6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку.
  7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
  8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
  9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
  10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.
  11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
 2. Підприємство зобов’язане:
  1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
  2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно законодавства.
  3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
  4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Здолбунівському районі (або у ОТГ, після її створення).
  5. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
  6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати кваліфікації працівників.
  7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 1. Управління Підприємством здійснює Здолбунівська районна рада Рівненської області.
 2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Здолбунівської районної ради відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Здолбунівської районної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її створення) контролює та спрямовує діяльність Головного лікаря Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується Засновником.

 1. Засновник (Власник):
  1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.
  2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
  3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
  4. Укладає і розриває контракт з Головним лікарем Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.
  5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
  6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад Здолбунівського району або спільною власністю територіальних громад, та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
  7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
 2. Здолбунівська районна державна адміністрація укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.
 3. Головний лікар Підприємства:
  1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
  2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
  3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
  4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
  5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
  6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
  7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
  8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
  9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
  10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
  11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
  12. Визначає організаційну структуру Підприємства, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.
  13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
  14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
  15. Вживає заходів щодо своєчасного та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
  16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
  17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний  характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
  1. За погодженням із Засновником у випадках, передбачених статутом, та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
  2. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Головного лікаря Підприємства без попереднього погодження із власником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.
  3. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем Підприємства.
 • З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки. Спостережна Рада Підприємства складається з:
 • одного представника власника ЗОЗ (уповноваженого ним органу);
 • представників структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації та представників закладів охорони здоров’я – від однієї до чотирьох осіб;
 • депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;
 • представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).

Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної Ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 1. З метою забезпечення права громадян на участь в управлінні та здійсненні громадського нагляду в сфері охорони здоров’я при КНП «Здолбунівська ЦРЛ» може створюватись опікунська рада. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого органу.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем Підприємства.
 2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Головним лікарем.
 3. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

 1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту відповідно до чинного законодавства.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 1.  Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 2. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

 1. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
 2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
 3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
 4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
 2. У разі припинення діяльності Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
 4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
 5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строк.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 1. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 2. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 3. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 4. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
 1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання