Про районну програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради на 2019-2021 роки

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    (сьоме скликання)   

від 28 грудня 2018 року

 

          № 609

 

Про районну програму фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства

«Здолбунівська центральна районна лікарня»

Здолбунівської районної ради на 2019-2021 роки

      З метою впровадження в діяльності комунального некомерційного підприємства медичної практики, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 грудня 2018 року № 635, що додається.

2. Фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації при формуванні та перегляді показників районного бюджету в межах фінансових ресурсів передбачити видатки на реалізацію Програми.

3. Рішення набирає чинності з дати державної реєстрації створення Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (Жовтанюк І. Б.) та постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту (Єнич Н. А.).

Голова ради                                                                             О. Дацюк

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

27 грудня  2018 року №635

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  Рішення Здолбунівської

                                                  районної ради

                                                  28 грудня  2018 року №609   

   

РАЙОННА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ комунального некомерційного підприємства

«ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

                 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

НА  2019 – 2021 РОКИ

Здолбунів

2018

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Назва програми

Районна програма

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської  районної ради на  2019 – 2021 роки

 

2.

Ініціатор розроблення Програми

Здолбунівська районна державна адміністрація

3.

Передумови для розробки програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року, розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», рішення Здолбунівської районної ради від 24 жовтня 2018 року №574 «Про реорганізацію Здолбунівської центральної районної лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради.

4.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

5.

Розробник Програми

Здолбунівська районна державна адміністрація

Здолбунівська центральна районна лікарня

6.

Співрозробники Програми

Фінансове управління Здолбунівської РДА

7.

Відповідальний виконавець Програми

Фінансове управління Здолбунівської РДА

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради

8.

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради

9.

Термін реалізації Програми

2019 - 2021 роки

10.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

11.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2018 рік

-

 

1. Загальні положення.

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради (далі — Лікарня) створено за рішенням Здолбунівської районної ради (далі — Засновник) №608 від 28 грудня 2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу Здолбунівська центральна районна лікарня і є правонаступником зазначеного комунального закладу.

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради, проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Здолбунівського району та іншим громадянам.

Комунальне некомерційне підприємство належить до сфери управління Здолбунівської районної ради (далі — Орган управління).

Лікарня підзвітна і підконтрольна Засновнику, Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок у Здолбунівському управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 56 967 осіб населення району.

Кількість штатних посад по КНП «Здолбунівська ЦРЛ» становить 450,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                        — 92,25 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 178,75 од;

молодший медичний персонал               — 103,50 од.;

спеціалісти (не медики)                            — 0,5 од.;

інші                                                           — 75,0 од.

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. На державному рівні прийнятий ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформам в галузі охорони здоров’я.

Першими етапами реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року, розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», стали створення госпітальних округів та початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні медичні підприємства.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Здолбунівського району визначено комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради. На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та не в повному обсязі матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності поточного року за 9 місяців було проліковано 6 928 пацієнтів у стаціонарі, проведено 1 549 оперативних втручань (в т.ч. 224 - ургентних), проліковано 330 пацієнтів у реанімаційному відділенні, здійснено 181 592 амбулаторних відвідувань. Виконання плану ліжко-днів склало 99,3%. Робота ліжка становить 253,3 при плановому - 255,00. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Здолбунівського району.   

3. Мета програми

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

При даних умовах кошти медичної субвенції та районного бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків або приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг.

Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання програми.

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Здолбунівського району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Напрями діяльності та заходи Програми.

Програмою визначено такі основні завдання:

 • отримання послуг з виготовлення правоустановчих документів підприємства;
 • здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;
 • удосконалення лікувального процесу, модернізація матеріально-технічної бази, в тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
 • створення інформаційної платформи для потреб Лікарні та персональної комунікації з громадянами;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
 • надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;
 • взяття, переробка та зберігання донорської крові;
 •  придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку І таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків І та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
 •  стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;
 • проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;
 • монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;
 •  здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;
 • професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
 • впровадження нових методів лікування;
 •  участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах;
 • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю,  в тому числі: паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизни комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання тощо;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • придбання продуктів харчування для забезпечення харчуванням пацієнтів Лікарні;
 • оплата послуг (крім комунальних) необхідних для повноцінного функціонування підприємства;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • виплати працівникам Лікарні : заробітної плати, матеріальної допомоги, відрядних витрат, пільгових пенсій тощо;
 • відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих;
 • проведення пільгового зубного протезування;
 • сплата податків, зборів, обов’язкових платежів.

6. Фінансова підтримка виконання програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

 • коштів місцевого бюджету ;
 • коштів державного бюджету;
 • надання підприємством платних послуг;
 • залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;
 • інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

        Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

      Обсяги фінансування визначаються щорічно в кінці звітного року на наступний рік шляхом затвердження  Плану заходів районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради. Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення за рахунок росту індексу інфляції.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради до Здолбунівського УДКСУ Рівненської області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової  підтримки.

Посилання