Про районний бюджет Здолбунівського району  на 2020 рік

Оприлюднено 20.12.2019 р.

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   

                    

від 20 грудня 2019 року                                                    № 743

Про районний бюджет Здолбунівського

району  на 2020 рік

17308200000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, Здолбунівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 309863559 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 308890359 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 973200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі  309863559 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 308780359 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 1083200 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 110000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 110000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі         90000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Надати право районній державній адміністрації протягом 2020 року в міжсесійний період здійснювати розподіл, перерозподіл та зміни до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету з послідуючим затвердженням районною радою.

Надати право районній державній адміністрації протягом 2020 року в міжсесійний період здійснювати зміни до доходів та видатків районного бюджету за рахунок цільових міжбюджетних трансфертів з бюджетів органів місцевого самоврядування району та обласного бюджету, за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів з послідуючим затвердженням районною радою.

Надати право районній державній адміністрації здійснювати редакційні уточнення найменування об´єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження  з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях районної  ради  про районний бюджет  та змінами до районного бюджету.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 21119312 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 103-4, 103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частинами 1, 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 1 статті 89 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідним підпунктом 2 абзацу 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

видатки визначені частинами 2, 3 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 3 пункту 7 цього рішення)

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Здолбунівській районній державній адміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Фінансовому управлінню Здолбунівської районної державної адміністрації надати право укладати в установленому порядку угоди з Здолбунівським управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області про отримання позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на дошкільну освіту та на утримання палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів . 

Надати право районному фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету  фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів .

 14. Делегувати повноваження органам місцевого самоврядування щодо надання дошкільної освіти, забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та передати іншу субвенцію міському, селищному та сільським бюджетам. Затвердити формулу визначення обсягів іншої субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування на надання дошкільної освіти та на забезпечення діяльності палаців, будинків культури та клубів з загального фонду районного бюджету на 2020 рік, згідно з додатком 7 до цього рішення відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

15. Пояснення головних розпорядників коштів районного бюджету до проекту рішення районної ради про районний бюджет та проекту рішення районної ради про внесення змін до районного бюджету, яке подається постійній комісії з питань бюджету та фінансів районної ради має містити напрям розподілу коштів за економічною ознакою та розпорядниками коштів нижчого рівня, які їм підпорядковані.

16. Бюджетні призначення, які затверджені рішенням районної ради з визначенням цільового призначення, а також капітальні видатки (крім видатків на будівництво та реконструкцію) розподіляються головними розпорядниками коштів за  економічною ознакою та розпорядниками коштів нижчого рівня, які їм підпорядковані за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів районної ради.

17. Рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

   18. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною               частиною.

19. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у Здолбунівській районній громадсько-політичній газеті «Нове життя».

 20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова районної ради                                                            О.Дацюк                                                                                                              

Посилання