Про внесення змін до Регламенту Здолбунівської районної ради сьомого скликання  

Оприлюднено 23.12.2019р.

У К Р А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА   РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

          (сьоме скликання)             

РІ Ш Е Н Н Я

20 грудня  2019 року                                                   №736

Про внесення змін до Регламенту Здолбунівської

районної ради сьомого скликання

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950 і від 17.01.2018 №55», враховуючи нову редакцію «Українського правопису» (2019), схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №437 «Питання українського правопису», спільним рішенням Президії Національної академії наук України і Колегії Міністерства освіти і науки України та затверджену Українською національною комісією з питань правопису, керуючись  Рішенням Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16.04.2009 та статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням з постійними комісіями та президією районної  ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести до Регламенту Здолбунівської районної  ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Здолбунівської районної ради від 21.12.2015 №21 зі змінами, внесеними рішеннями від 24.02.2016 №41, від 20.12.2017 №415(далі – Регламент) такі зміни:

1.1. У тексті Регламенту:

1.1.2. Слова «ініціали», «проект» та «веб-сайт» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «власне ім’я», «проєкт» та «вебсайт» у відповідному відмінку і числі.

1.2. Останнє речення абзацу другого частини 9 статті 2.18. викласти в такій редакції:

«Прізвища у тексті пишуться великими літерами разом з власним ім’ям.».

1.3. Частину  4 статті 4.35  Глави 10  доповнити реченням такого змісту:

Рішення ради ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття на пленарному засіданні більшістю голосів, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики,  законності,  боротьби зі злочинністю, соціального  захисту  населення,  учасників  АТО та  членів їх сімей  (Ковальчук В.В.).

Голова ради                                                                                         О.Дацюк

 

Посилання