Правила оренди державного та комунального майна: що зміниться з 1 лютого

Передача в оренду державного та комунального майна включатиме наступні етапи: приймають рішення про намір передачі майна в оренду; вносять інформацію про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи (далі — ЕТС); приймають рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із переліків; опубліковують інформацію про потенційний об'єкт оренди; розміщують в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; проводять аукціон на право оренди майна або передають об'єкт в оренду без проведення аукціону, укладають та публікують в ЕТС договір оренди. Також з'являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: першого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні); другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартову орендну плату на аукціонах розраховуватимуть не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати.

Переоцінку потенційного об'єкта оренди здійснюють у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об'єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об'єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості. Законом визначають перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Договори оренди державного або комунального майна, укладені раніше, продовжують діяти в порядку, передбаченому законодавством, яке діяло до дати набрання чинності Закону №157-IX, до дати, яка наступить раніше: набрання чинності рішення КМУ чи рішенням представницького органу місцевого самоврядування (щодо договорів оренди комунального майна, розташованого в межах відповідної територіальної громади).

Посилання