Як визнаватимуть документи та результати навчання за програмами підвищення кваліфікації держслужбовців

Відповідний наказ НАДС №227-19 від 12.12.2019 року зареєстровано в Мін'юсті 26 грудня. Наказ набрав чинності 9 січня 2020 року.

Порядок установлює для держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування (учасники професійного навчання) процедуру визнання:

документів про підвищення кваліфікації, виданих установами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації;

результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном;

результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації;

результатів участі в заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги.

Процедуру визнання проводить служба управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших держорганів, структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, у якому працює держслужбовець.

У разі визнання документів і результатів навчання за програмами, а також участі в заходах з обміну досвідом учаснику професійного навчання нараховуватимуть кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) у порядку, затвердженому наказом НАДС. Участь у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном є самоосвітою.

Документи про підвищення кваліфікації, видані установами, що провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії та/або за акредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмамине потребують визнання і підтвердження.

Для визнання і підтвердження документів про підвищення кваліфікації, виданих установами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами, учасник професійного навчання має подати до відповідної служби управління персоналом оригінал документа про підвищення кваліфікації.

Для визнання результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном, зокрема за рахунок власних коштів, учасник професійного навчання має подати до відповідної служби управління персоналом оригінал документа про підвищення кваліфікації та його переклад українською мовою; інформацію (у довільній формі) про проходження підвищення кваліфікації (за потреби).

Для визнання результатів навчання за короткостроковими програмами (крім навчання за професійними (сертифікатними) програмами та навчання за короткостроковими програмами в установах, які здійснюють свою діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії) учасник професійного навчання має подати до відповідної служби управління персоналом оригінал документа про підвищення кваліфікації.

Для визнання результатів участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, учасник професійного навчання має подати до відповідної служби управління персоналом інформацію (у довільній формі) про його участь у заході з обміну досвідом.

Посилання