АМУ роз’яснює особливості виконання Закону про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства

Закон передбачає ряд нововведень щодо зменшення штрафів за порушення законодавства про працю:

1. Штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків:

 • зменшено до десятикратного розміру мінімальної зарплати за кожного працівника;

 • для юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, вперше застосовується попередження;

 • у разі повторного порушення протягом 2 років - у тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати за кожного працівника.

2. Штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці зменшено до двократного розміру мінімальної зарплати за кожного працівника.

 

3. Штраф за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання військових (альтернативних військовим) обов’язків:

 • зменшено до чотирикратного розміру мінімальної зарплати за кожного працівника,

 • для юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, застосовується попередження;

4. Штраф за недопущення до проведення перевірки або створення перешкод у її проведенні з питань оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків зменшено до шістнадцятикратного розміру мінімальної зарплати.

 

5. Штраф за порушення інших вимог законодавства про працю:

 • встановлюється у розмірі мінімальної зарплати за кожне порушення;

 • у разі повторного порушення встановлюється у двократному розмірі мінімальної зарплати за кожне таке порушення.

6. У разі сплати юридичною особою та ФОП 50 % розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови, така постанова вважається виконаною.

Коментар щодо застосування норми:

Відповідно до статті 58. Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99, положення зазначеної норми (щодо пом’якшення чи скасування відповідальності) стосується виключно людини і громадянина (фізичної особи). Тобто, якщо постанова була вручена до 2 лютого:

 • юридичним особам – вони зобов’язані сплатити 100% розміру штрафу;

 • ФОП – вони мають право сплатити 50 % розміру штрафу протягом 10 банківських днів.

7. У разі виконання припису та усунення виявлених порушень у визначені приписом строки (крім порушень з питань оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, недопущення до проведення перевірки або створення перешкод у її проведенні) заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

8. Заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень за вчинення порушення з питань:

 • оформлення трудових відносин;

 • виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків;

 • недопущення до проведення перевірки або створення перешкод у її проведенні;

 • вчинення повторного протягом року порушення.

На сьогодні ще не затверджена форма попередження. АМУ рекомендує складати інші документи, що передують попередженню.

Посилання