Про реорганізацію Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області шляхом перетворення у Центр професійного розвитку педагогічних працівників Здолбунівської районної ради

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 липня 2020 року                                   № 818

 

Про реорганізацію Здолбунівського районного

методичного кабінету Здолбунівської районної ради

Рівненської області шляхом перетворення у

Центр професійного розвитку педагогічних

працівників Здолбунівської районної ради

 

Відповідно до частини 2 статті 43,  частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на виконання абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники), керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада.

В И Р І Ш И Л А :

1. Реорганізувати Здолбунівський районний методичний кабінет Здолбунівської районної ради Рівненської області» (юридична адреса: індекс 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Ясна,11, код ЄДРПОУ 36914014) шляхом перетворення у Центр професійного розвитку педагогічних працівників Здолбунівської районної ради.

2. Створити комісію з реорганізації Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області шляхом перетворення та затвердити її персональний склад, згідно з додатком.

3. Встановити, що до комісії з реорганізації  Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області шляхом перетворення з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

4. Місцем роботи комісії з реорганізації Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області визначити приміщення за адресою: індекс 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Ясна,11.

5. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області – протягом 2 місяців з дня оприлюднення рішення щодо реорганізації юридичної особи.

6. Комісії з реорганізації Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

6.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення передати державному реєстратору документи для державної реєстрації рішення про реорганізацію Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області шляхом перетворення;

6.2. Розробити проєкт статуту Центру професійного розвитку педагогічних працівників Здолбунівської районної ради та подати його на розгляд та затвердження районної ради;

6.3. Здійснити інвентаризацію наявного майна Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області;

6.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти передавальний акт та подати його для затвердження Здолбунівській районній раді;

6.5. Повідомити трудовий колектив про реорганізацію Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області  шляхом перетворення. Забезпечити дотримання встановлених трудових прав та соціальних гарантій працівників в ході проведення процедури реорганізації юридичної особи;

6.6. Після закінчення процедури реорганізації, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами забезпечити подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників Здолбунівської районної ради та державної реєстрації припинення Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради Рівненської області;

6.7. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов'язані з припиненням діяльності та реєстрацією юридичної особи.

7. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови Здолбунівської районної державної адміністрації Іванюка О.М.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту (Єнич Н.А.) та постійну комісію з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Пасічник М.В.).

Голова ради                                                                                       Олег ДАЦЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Здолбунівської

районної ради

від 29 липня 2020 року №818

 

Склад комісії з реорганізації

Здолбунівського районного методичного кабінету

 

№ з/п

ПІБ

Посада

 

код ІПН

1.

Глущук Наталія Олександрівна

завідувач Здолбунівського районного методичного кабінету, голова комісії 

 

2.

Кухарчук Ірина Тарасівна

юрисконсульт відділу освіти, секретар комісії

 

 

3.

Бухало Олександр Павлович

заступник голови районної ради

 

4.

Іванюк Олександр Миколайович

заступник голови районної державної адміністрації

 

5.

Вітень Зоя Володимирівна

в.о.начальника відділу освіти

 

6.

Соботницька Галина Зіновіївна

головний бухгалтер відокремленого підрозділу-централізована бухгалтерія відділу освіти 

 

7.

Єнич Наталія Андріївна

голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту

 

8.

 

Жовтанюк Ігор Богданович

голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів

 

         

 Заступник голови районної ради                                       Олександр БУХАЛО

 

 

Посилання