Про оренду майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області

 • К Р А Ї Н А
  • ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
   • РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РІШЕННЯ

 

    •  

 

     • від 21 жовтня  2020 року                                                         № 836

 

Про оренду майна спільної

власності територіальних

громад Здолбунівського району

Рівненської області

 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями, президією районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Передача майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області в оренду здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – Закон) та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), з урахуванням особливостей, визначених цим рішенням.

2. Встановити, що для цілей оренди відповідно до пункту в) частини другої статті 4 Закону, органами, уповноваженими Здолбунівською районною радою бути орендодавцем нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, спільної власності територіальних громад Здолбунівського району, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів ,нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок, іншого окремого індивідуально визначеного майна  є балансоутримувачі відповідного майна, крім єдиних майнових комплексів

3. Орендодавцем єдиних майнових комплексів спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області є представницький орган місцевого самоврядування – Здолбунівська районна рада.

4. Доручити голові Здолбунівської районної ради вирішувати питання щодо погодження передачі в оренду; погодження умов договорів оренди; внесення змін до договорів оренди; продовження договорів оренди; скасування або зміну рішення балансоутримувача або орендодавця про включення/відмову у включенні об’єкта до Переліку першого типу; передачі в суборенду майна, що передається в оренду на аукціоні; інші питання, пов’язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Уповноважити постійну комісію з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження районної ради, до повноважень та функцій якої належать питання щодо управління майном спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області, вирішувати питання щодо надання згоди на здійснення ремонту орендованого майна; зарахування частини витрат орендаря на здійснення ремонту в рахунок орендної плати; здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

6. Застосовувати Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду та орендні ставки на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) спільної власності територіальних громад району затверджену рішення Здолбунівської районної ради №187 від 19.10.2016, крім положень цієї Методики щодо встановлення орендарям річної орендної плати за оренду нерухомого майна в розмірі 1 гривня.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області 1 гривня встановлюється таким орендарям:

 • комунальним закладам, установам, які є об’єктами спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області та фінансуються за рахунок районного бюджету;
 • державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
 • редакціям державних і комунальних періодичних видань;
 • особам з інвалідністю з метою використання майна під гаражі спеціальних засобів пересування;
 • за погодженням з профільною постійною комісією районної ради, до повноважень та функцій якої належать питання щодо управління майном спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області:

 – органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим установам і організаціям, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету;

 • Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

7. Застосовувати примірний договір оренди, затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України, для цілей оренди майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області.

8. Визначити наступний порядок розподілу орендної плати:

 • за єдині майнові комплекси комунальних підприємств – до районного бюджету;
 • за нерухоме майно комунальних установ, закладів, організацій на балансі яких обліковується таке майно - балансоутримувачу;
 • за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – балансоутримувачу.

9. Особливості передачі майна спільної власності територіальних громад Здолбунівського району Рівненської області в суборенду, порядок розподілу плати за суборенду, випадки, коли плата за суборенду може залишатися у розпорядженні орендаря, визначаються згідно з Порядком.

10. Визнати такими, що втратили чинність:

– рішення Здолбунівської районної ради від 23.10.2013 №566 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2007 року №306 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад району»;

– пункт 6 рішення Здолбунівської районної ради від 19.12.2018 №594 «Про перелік об»єктів спільної власності територіальних громад Здолбунівського району та інвентаризацію будівель і споруд об»єктів районної комунальної власності»;

11. Організацію виконання покласти на заступника голови райдержадміністрації Іванюка О.М.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізичної культури та спорту (Єнич Н.А.) та постійну комісію з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Пасічник М.В.).

 

Голова ради                                                                Олег ДАЦЮК

Посилання