Про районну Програму збереження зелених насаджень населених пунктів до 2015 року

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2010 року 28


Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження та розширення зелених насаджень на території населених пунктів, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну Програму збереження зелених насаджень населених пунктів до 2015 року, яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.10.2010 року № 525 (додається).

2. Райдержадміністрації:

- забезпечити виконання заходів даної програми;

- щорічно при формуванні бюджету передбачити кошти на виконання заходів програми;

- про хід виконання програми інформувати районну раду до 1 червня щорічно.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації Дрозда Р.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислової політики, земельних відносин, розвитку села та охорони навколишнього природного середовища /Щавінський В.Р./

Голова ради                               В. Тимощук

Схвалено                                                                              Затверджено

Розпорядженням голови                                        рішенням районної ради

райдержадміністрації

від 04.10.2010 року №525 від                                   23.12.2010 року №28

ПРОГРАМА

збереження зелених насаджень

населених пунктів

до 2015 року

ПАСПОРТ

програми збереження зелених насаджень населених пунктів

до 2015 року

1.

Ініціатор розроблення Програми

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

розпорядження голови райдержадміністрації від 04 жовтня 2010 року №525 «Про районну Програму збереження зелених насаджень населених пунктів до 2015 року»

3.

Розробник Програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Сільські, селищна та міська ради

5.

Учасники Програми

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області, лісогосподарські підприємства району, органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою)

6.

Термін реалізації Програми

2010 – 2015 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти державного та місцевого бюджету, природоохоронних фондів, власні кошти підприємств, установ, організацій та інших джерел, не заборонених законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

в тому числі:

402,8 тис. грн.

8.1.

державний природоохоронний фонд

131,0 тис. грн.

8.2.

кошти місцевих бюджетів

108,8 тис. грн.

8.3.

кошти інших джерел

163 тис. грн.

Програма

збереження зелених насаджень населених пунктів до 2015 року

Визначення проблеми

На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації В.М. Новака від 19.08.2010р. №297/01-61/10 та на виконання пункту 4 доручення Кабінету Міністрів України від 14.06.2010 № 34892/1/1-10 до доповідної записки управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України від 19.05.2010, листа Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.07.2010 № 07/12-7449 щодо формування «Програми збереження зелених насаджень населених пунктів до 2015 року » була проведена робота щодо збереження та розширення зелених насаджень на території Здолбунівського району.

Аналіз інформації від міської, селищної та сільських рад щодо стану озеленення населених пунктів району, свідчить про те, що в районі ще залишаються окремі проблемні питання, такі як:

 • наявність в окремих населених пунктах району випадків знесення зелених насаджень без нарахування і внесення їх відбудовної вартості;

 • наявність фактів невиконання вимог з оформлення необхідних документів на знесення зелених насаджень, що приводить до необґрунтованого та незаконного їх знесення;

 • нестача коштів для оновлення існуючих та насадження нових зелених насаджень.

  За функціональними ознаками зелені насадження населених пунктів поділяються на групи: загального користування — міські та районні парки і сквери, бульвари, набережні, лісопарки та спеціального призначення — насадження вздовж вулиць, ліній електропередач високої напруги, в санітарно-захисних та охоронних зонах, на територіях ботанічних та зоологічних садів.

  Загалом, площа зелених насаджень становить близько 93 гектарів, з них загального призначення - 68 гектарів та спеціального призначення – 25 гектарів. За рахунок виконання Програми планується збільшити площу зелених насаджень на 30 відсотків, зокрема у 2015 році планується, що площа насаджень загального призначення становитиме 79 гектарів, а спеціального призначення – 28 гектарів.

  Програмою передбачена система заходів спрямованих на забезпечення збереження та примноження зелених насаджень у населених пунктах району, поліпшення естетичного, санітарно-епідеміологічного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення, а також залучення громадськості, підприємств, організацій, навчальних закладів до озеленення території району.

  Мета Програми

  Метою «Програми збереження зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району на 2010 – 2015 роки» є розроблення заходів щодо упорядкування , розширення існуючих та створення нових зелених насаджень в населених пунктах для забезпечення поліпшення естетичного та санітарного стану об'єктів массового перебування та відпочинку населення.

  Програма передбачає розв’язання таких основних завдань:

  - виявлення перспективних для створення нових зелених зон територій з метою подальшого їх озеленення;

  - сприяння виробничій діяльності суб'єктів господарювання, які вирощують посадковий матеріал;

  - забезпечення активної участі громадськості у заходах щодо збереження зелених насаджень;

  Шляхи та засоби реалізації Програми

  Розширення та збереження зелених насаджень на території населених пунктів Здолбунівського району має здійснюватися за такими основними напрямками:

  - зелені насадження загального призначення;

  - зелені насадження спеціального призначення;

  - відновлення парків, скверів та інших зелених зон;

  - упорядкування територій зелених насаджень;

  Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та місцевих природоохоронних фондів, коштів місцевих бюджетів, суб'єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених чиним законодавством.

  Фінансування Програми становить 402,8 тис. грн. (Таблиця 1).

  Таблиця 1

  Орієнтовні обсяги фінансування Програми збереження зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району на 2010 – 2015 роки

  Роки

  Всього, тис.грн.

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Обсяги фінансування, тис.грн.

  402,8

  40,4

  61,0

  59,5

  68,8

  79,1

  94,0

  Основні заходи Програми

  Основні завдання Програми реалізовуються через такі заходи:

  - проведення обліку (інвентаризації) зелених насаджень населених пунктів;

  - оформлення паспортів на об’єкти зелених насаджень, ведення реєстру зелених насаджень;

  - здійснення огляду існуючих зелених насаджень та виявлення дерев, які перебувають в аварійному стані і потребують заміни;

  - створення нових насаджень на землях запасу, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених землях;

  - проведення масових акцій щодо оновлення існуючих та створення нових зелених зон, парків, скверів з висадженням дерев і кущів, розбивкою газонів, квітників тощо;

  - проведення озеленення територій у межах прибережних захисних смуг, крутих схилів та ярів;

  - закладання парків, скверів, алей, садів плодових дерев приурочених видатним людям та подіям в історії української держави за участю учнівської та студентської молоді;

  - висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відтворення зелених насаджень та озеленення населених пунктів.

  Таблиця 2

  Фінансове забезпечення Програми збереження зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району на 2010 – 2015 роки

  Обсяг коштів,які пропонується залучити на виконання Програми

  Роки

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Всього, тис. грн.

  40,4

  61,0

  59,5

  68,8

  79,1

  94,0

  у тому числі:

  державний природоохоронний фонд

  6,0

  21

  17

  22,8

  28,8

  35,4

  кошти місцевих бюджетів

  10,4

  14

  15

  18,5

  22,3

  28,6

  кошти інших джерел

  24

  26

  27,5

  27,5

  28

  30

  Виконання програми дасть змогу покращити стан та забезпечити подальший комплексний розвиток зелених насаджень, сформувати базу даних щодо наявності та стану зелених насаджень району.

  Результативні показники полягають у покращенні стану наявних та збільшенні площ зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району (таблиця 3).

  Таблиця 3

  Показники виконання Програми за окремими її заходами

  Заходи щодо збереження зелених насаджень

  Одиниці виміру

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Проведено упорядкування територій зелених насаджень

  Кількість

  25

  27

  31

  34

  37

  41

  га

  17,3

  18,0

  18,6

  19,2

  19,2

  20,4

  Висаджено дерев для оновлення та збереження зелених насаджень

  Кількість, шт.

  1565

  1782

  1945

  2015

  2071

  2094

  Площа, га

  4,3

  5,4

  4,6

  3,8

  3,15

  3,45

  Закладено нових парків, скверів, алей

  Кількість

  1

  4

  3

  4

  4

  4

  га

  0,15

  1,03

  1,22

  4,24

  2,36

  2,3

  Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми збереження зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району на 2010-2015 роки (таблиця 4).

  Таблиця 4

  Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми збереження зелених насаджень населених пунктів Здолбунівського району на 2010-2015 роки

  з/п

  Перелік заходів програми

  Відповідальні виконавці

  Строк виконання

  Джерела фінансування

  Всьоготис.грн.

  Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  1

  Насадження дерев на землях запасу, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених землях для оновлення та збереження зелених насаджень

  Органи місцевого самоврядування

  2010-2015

  районні, міські, селищні, сільські природоохо-

  ронні фонди, кошти місцевого бюджету

  6,5

  2,9

  -

  -

  1,5

  2,1

  -

  2

  Вирощування посадкового матеріалу для здійснення заходів програми з озеленення

  Органи місцевого самоврядування, лісові господарства

  2010-2015

  Посадковий матеріал надається як спонсорська допомога

  163

  24

  26

  27,5

  27,5

  28

  30

  3

  Упорядкування територій зелених насаджень

  2010-2015

  кошти місцевого бюджету

  62,3

  7,5

  8,0

  10,0

  10,8

  12,0

  14,0

  4

  Закладено нових парків, скверів, алей

  Органи місцевого самоврядування

  2010-2015

  районні, міські, селищні, сільські природоохо-

  ронні фонди, кошти місцевого бюджету

  159

  4

  25

  20

  27

  35

  48

  5

  Висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо відтворення зелених насаджень та озеленення населених пунктів

  Сектор з питань внутрішньої політики Здолбунівської райдержадміністрації

  2010-2015

  кошти місцевого бюджету

  12

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Заступник голови районної ради Я. Мельник

Посилання