Про Програму підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад Здолбунівського району

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2010 року                           № 46

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України, з метою активізації діяльності територіальних громад Здолбунівського району та мобілізацію місцевих ресурсів задля покращення умов життя та підвищення рівня участі ініціативних груп у вирішенні проблем сільських громад, за погодженням з постійними комісіями, президією районної ради, районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад Здолбунівського району (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.12.2010 року № 695.
2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення переможців ініціатив територіальних громад (додаток  1) та Порядок проведення конкурсу з визначення переможців ініціатив територіальних громад (додаток  2).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування витрат на реалізацію Програми в межах асигнувань, передбачених на ці цілі.
4. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Сидорню В.М.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                В.Тимощук

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням                                                                                                                                    рішенням
голови райдержадміністрації                                                                                                                  районної ради
від 21.12.2010 року № 69                                                                                                               від 23.12.2010 року

                                                                                                                                                     №46

 

Районна програма
підтримки та розвитку місцевих ініціатив
територіальних громад Здолбунівського району

 

1. Загальні положення
1.1. Районна програма підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад Здолбунівського району (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.
1.2. Програма спрямована на активізацію діяльності територіальних громад Здолбунівського району та мобілізацію місцевих ресурсів для покращення умов життя та підвищення рівня участі ініціативних груп у вирішенні проблем селищної та сільських громад.
2. Мета та завдання Програми
2.1. Метою Програми є підтримка ініціатив територіальних громад Здолбунівського району, спрямованих на покращення благоустрою населених пунктів та вирішення нагальних проблем громад.
2.2. Завдання Програми:
підтримка та розвиток ініціативи громадян щодо участі у покращенні якості життя громади;
розширення можливості для селищної та сільських громад району із залучення ресурсів для благоустрою чи створення соціальної інфраструктури;
залучення додаткових місцевих ресурсів для вирішення актуальних проблем для мешканців селища та сіл;
підтримка та розвиток суспільно корисної діяльності територіальних громад району.
3. Шляхи реалізації Програми
3.1. Програма реалізовується шляхом проведення конкурсів проектів ініціативних груп громад.
Основними принципами проведення конкурсів є:
прозорість процедур організації та проведення;
доступність інформації про конкурс та вимоги до ініціативних груп громад, що можуть претендувати на отримання грантів;
об'єктивність та неупередженість конкурсної комісії;
суспільно-корисний характер проектів, що подаються на конкурс;
поінформованість громад району про результати реалізації профінансованих проектів.
3.2. Проекти можуть включати:
організацію благоустрою населених пунктів, озеленення вулиць;
ремонт та реконструкцію приміщень соціально-культурної сфери;
облаштування місць відпочинку та дозвілля;
облаштування та реконструкцію історико-архітектурних пам’яток;
впорядкування та облаштування кладовищ та інше.

4. Порядок використання коштів
Виконання завдань Програми у порядку, визначеному законодавством, передбачається фінансувати за рахунок коштів районного бюджету; власних коштів виконавців проектів; коштів зацікавлених суб'єктів підприємництва всіх форм власності; коштів громадських організацій та інших джерел.
Кошти з районного бюджету виділяються в сумі 50 тисяч гривень щорічно за умови співфінансування в рівних частках територіальною громадою, що визнана переможцем конкурсу.
Видатки районного бюджету на Програму мають цільове призначення і затверджуються рішенням районної ради.
Облік використання бюджетних коштів, що спрямовані на реалізацію проектів, здійснюється згідно з нормативними документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації та територіальних громад району.
Контроль за цільовим та своєчасним використанням бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми, покладається на управління економіки районної державної адміністрації.

 

Заступник голови районної ради                                    Я.Мельник

 

Додаток 1
до рішення районної ради
від 23.12.2010 №46

 

Склад конкурсної комісії
з визначення переможців ініціатив
територіальних громад

Тимощук  Василь Олексійович - голова районної ради, голова комісії

Євчук Микола Павлович - голова райдержадміністрації, співголова комісії

Члени комісії:
Бухало Валентина Віталіївна - начальник управління економіки райдержадміністрації
Ворон Петро Ананійович - голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров´я, молодіжної політики, фізкультури та спорту
Дрозюк Володимир Васильович - головний редактор газети «Нове життя»
Мельник Сергій Миколайович - голова постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження
Мельник Яків Романович - заступник голови районної ради

Мосійчук Петро Йосипович - голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів
Нечипорук Володимир Михайлович - начальник фінансового управління райдержадміністрації
Сидорня Володимир Миколайович - перший заступник голови райдержадміністрації
Панасюк Олег Олексійович - депутат районної ради

Заступник голови районної ради                               Я.Мельник

 

Додаток 2
до рішення районної ради
від 23.12.2010 року №46

Порядок
проведення конкурсу з визначення переможців
ініціатив територіальних громад

 

1. Загальні положення
1.1. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою активізації діяльності територіальних громад Здолбунівського району та мобілізацію місцевих ресурсів задля покращення умов життя та підвищення рівня участі ініціативних груп у вирішенні проблем селищної та сільських громад.
1.2. Порядок поширюється на об’єкти комунальної власності міської, селищної та сільських рад Здолбунівського району.
1.3. Об’єктом конкурсу не може бути майно, яке згідно чинного законодавства України не може брати участь у ньому.
1.4. Організація підготовки матеріалів для проведення конкурсу здійснюється управлінням економіки райдержадміністрації.
1.5. Конкурс проводиться при наявності заяв від шести або більше учасників конкурсу, що надійшли протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про конкурс в районній газеті «Нове життя».
1.6. Конкурс визнається таким, що не відбувся, та проводиться повторно у випадках:
- наявності рішення судових органів про анулювання результатів конкурсу;
- у разі відсутності дольової участі хоча б одного із джерел фінансування.
2. Основні завдання та функції конкурсної комісії
2.1. До складу конкурсної комісії входять голова районної ради, голова районної державної адміністрації, представники районної державної адміністрації, голови постійних комісій районної ради та представники засобів масової інформації.
2.2.Головою конкурсної комісії є голова районної ради, співголовою – голова районної державної адміністрації.
2.3. Секретар комісії обирається на засіданні комісії.
2.4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:
визначення умов та терміну проведення конкурсу
розгляд пропозицій учасників конкурсу;
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів.
2.5. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціалістів різних сфер діяльності.
2.6. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення переможців ініціатив територіальних громад.
2.7. Голова комісії в межах своєї компетенції:
- керує діяльністю комісії та організовує її роботу;
- скликає засідання комісії, головує на засіданнях;
- дає доручення членам комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд;
- має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

3. Проведення конкурсу
3.1.В засобах масової інформації публікується оголошення про конкурс, в якому зазначається:
вимоги до претендента, що може взяти участь у конкурсі;
перелік конкурсної документації, яку претендент повинен подати для участі у конкурсі;
кінцева дата подання конкурсної документації;
адреса, за якою подаються документи на конкурс.
3.2. Конкурсна документація подається українською мовою.
3.3. Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати її подання, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу, не розглядається.
3.4. Розгляд конкурсної документації комісія починає після закінчення строку її подання.

3.5. Засідання комісії є відкритим, окрім прийняття рішень. На засідання комісії запрошується представники усіх учасників, які подали заявку на участь у конкурсі.
3.6. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань.
3.7. Засідання комісії вважається правомочним за умови участі в ньому більшості від загального складу комісії.
3.8. Рішення комісії про визначення переможця приймається більшістю з числа присутніх членів комісії на засіданні.
3.9. Всі рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу.
3.10. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, або його додаткових зобов’язань комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
3.11. Конкурсна комісія письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати не пізніше 10 робочих днів після визначення переможців та публікує інформацію про результати конкурсу в засобах масової інформації.

4. Контроль та звітність конкурсу
4.1. По завершенню виконання проекту ініціативна група готує повний описовий та фінансовий звіти, які подаються конкурсній комісії.
4.2. Звіт має містити повний опис робіт, виконаних за проектом, досягнуті результати (коротко - та довготермінові), а також інформацію про залучення до виконання проекту інших, не передбачених проектом ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі, тощо.
4.3. Звіти є відкритими для ознайомлення.
4.4. Упродовж першого кварталу після закінчення бюджетного року конкурсна комісія готує інформаційне повідомлення на сесію районної ради про результати реалізації проектів за минулий рік.
5. Джерела фінансування Програми
5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок дольової участі із залучення коштів обласного, районного бюджетів та коштів місцевих громад.
5.2. Кошти з районного бюджету виділяються в сумі 50 тисяч гривень щорічно при умові співфінансування в рівних частках, територіальною громадою, що визнана переможцем конкурсу. Максимальна сума гранту встановлюється у розмірі 15 тис. грн..
5.3. Кількість проектів від однієї територіальної громади – не обмежена.
5.4. Очікувана тривалість проектів – до 12 місяців.
5.5. Надання гранту здійснюється після залучення коштів територіальних громад.

 

Заступник голови районної ради                                 Я.Мельник

 

Додаток
до Порядку
проведення конкурсу з визначення переможців
ініціатив територіальних громад

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ПРОЕКТУ

I. ОПИС ПРОБЛЕМИ / ПОТРЕБА В ПРОЕКТІ
а) охарактеризуйте теперішню ситуацію та проблему, яку ваша ініціативна група збирається вирішити.
б) вкажіть коло людей, яких стосується дана проблема, наведіть чітку кількісну та якісну інформацію.
в) поясніть, чому ваша ініціативна група береться за вирішення цієї проблеми.
ІІ. МЕТА ПРОЕКТУ
Коротко, по можливості одним реченням, опишіть, що ви хочете отримати в результаті реалізації даного проекту.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Опишіть основні види діяльності (механізм), завдяки яким буде досягнуто мету вашого проекту.
ІV. ПАРТНЕРИ
Назвіть партнерів, які будуть долучатися до вирішення зазначеної проблеми та опишіть їх участь у проекті
V. РОБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
Перерахуйте, будь ласка, заходи, які ви організовуєте для виконання вашого проекту. Надайте календарний план реалізації вашого проекту за поданою схемою:

Заходи
Термін виконання
Виконавець
Партнери

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Дайте чіткий та короткий опис того, які позитивні зміни відбудуться в результаті вирішення Вами цієї проблеми. Опишіть очікувані результати та користь від реалізації вашого проекту для цільової групи
а) кількісні результати
б) якісні результати
VІІ.БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Детально розпишіть бюджет проекту за поданою нижче схемою:
а) загальна вартість проекту
б) запитувана сума від організації
в) внесок громади у грошовому еквіваленті
г) опис бюджету:

Категорія витрат
Опис витрат
Внесок районного бюджету
Внесок громади
Внесок з інших джерел

Сума
Джерело
1. Необхідні матеріали

2. Виконання робіт

3. Надання послуг

Додатки до проекту: список ініціативної групи громади та їхні контактні дані, з зазначенням прізвища керівника, гарантійний лист про залучення власних коштів та ресурсів

Заступник голови ради                 Я. Мельник

Посилання