Положення про офіційний веб-сайт Здолбунівської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

 

1. Загальні  положення

 

 1.1.Веб-сайт Здолбунівської ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (http:// zdolbrada rv.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Здолбунівської районної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів. Електронна адреса

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності районної ради, президії, постійних комісій, фракцій, депутатів районної ради, Громадської ради при Здолбунівській районній раді, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов'язаних з діяльністю Здолбунівської районної ради. 

1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов'язаних з діяльністю районної ради.
1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Здолбунівської районної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

2. Структура  та дизайн веб-сайту
2.1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:
– головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних розділів, новини та оголошення тощо;
– правова база діяльності районної ради: нормативно-правові акти, що регулюють діяльність районної ради;
– склад і структура районної ради: інформація про діючий склад районної ради, керівництво, депутатів, фракції, групи, постійні комісії, виконавчий аппарат.
– рішення районної ради: перелік рішень районної ради, текстова частина рішень районної ради шостого скликання;
– розпорядження голови районної ради;
– прийом громадян: графік прийому громадян керівництвом районної ради, графік проведення Виїзних днів районної ради, графік проведення прийому громадян за місцем роботи та проживання головою районної ради
– Паспорт Здолбунівського району: загальні відомості, символіка, історична довідка, адміністративно-територіальний устрій району; органи місцевого самоврядування.
– анонси – оголошення про заплановані заходи;
– архів новин: інформація щодо новин місцевого самоврядування та хроніки подій тощо, матеріали розташовуються у зворотньому хронологічному порядку;
– фотогалерея;
Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих керуючому справами та погоджених з головою районної ради.
2.2. Веб-сайт ведеться державною мовою.
2.3. Дизайн веб-сайту може змінюватись з одночасним внесенням відповідних змін до цього Положення. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3. Порядок  інформаційного наповнення веб-сайту
3.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:
– статичні – матеріали, які зберігають свою актуальність протягом тривалого періоду. Термін оновлення – за наявності зміни даних;
–динамічні – матеріали, актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись. Термін оновлення – не пізніше 3-х діб після надходження до відповідального за інформаційне наповнення веб-сайту інформації про відповідні зміни;
– поточні матеріали, які втрачають актуальність протягом короткого проміжку часу. Термін оновлення – не пізніше доби після проведення заходу, прийняття відповідного рішення чи оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації.
До статичних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:
– склад і структура районної ради;
– Паспорт Здолбунівського району;
– правова база діяльності районної ради;
– Регламент районної ради;
– Положення районної ради;
– архів новин.
До динамічних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:
– рішення районної ради;
– розпорядження голови районної ради;
– прийом громадян;
– фотогалерея.
До поточних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:
– анонси, оголошення;
3.2. Оприлюднення офіційних документів районної ради:
– рішення районної ради, розпорядження голови районної ради розміщуються на веб-сайті після підписання головою районної ради протягом 3-х робочих днів;
3.3. З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.
3.4. Інформаційні матеріали надаються на паперових та електронних носіях. Окремі види матеріалів (реєстри, бази даних тощо) можуть надаватися лише в електронній формі за умови попереднього узгодження із відповідальним за інформаційне наповнення веб-сайту.

4. Організаційне  забезпечення функціонування веб-сайту
4.1. Відповідальний працівник за інформаційне наповнення та поновлення веб-сайту:
– погоджує з керуючим справами виконавчого апарату районної ради зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
– погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до структури веб-сайту;
4.2. Відповідальний працівник за технічне супроводження веб-сайту
– забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту районної ради за адресою http://zdolbrada.rv.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;
– вирішує поточні питання, пов'язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту
– вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

Заступник  голови ради                                                       Я.Мельник

 

Затверджено

рішенням районної ради

від 25 травня 2011 року №146 

p style=

Посилання