Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

 

                       Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Здолбунівська районна рада
35700 м.Здолбунів, вул.. Грушевського,14

 

Організація
П.І.Б. представника запитувача, посада

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про … /Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту
Підпис

Зареєстровано ________________________________________
______________________________________________________

Посилання